PL EN


2014 | 66 | 2 | 69-78
Article title

Cztery poziomy refleksyjności studentów

Title variants
EN
Four levels of students’ reflectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w prezentowanych badaniach była refleksyjność studentów pedagogiki na różnych poziomach edukacji akademickiej. Badania miały charakter studiów porównawczych. Pomiar myślenia refleksyjnego studentów został dokonany za pomocą zaadaptowanego do warunków polskich Kwestionariusza do Mierzenia Poziomów Myślenia Refleksyjnego (Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking) autorstwa Kember i in. (2000). W narzędziu tym jest mowa o czterech poziomach funkcjonowania poznawczego w ramach refleksyjności, mianowicie o: „działaniach rutynowych”, „rozumieniu”, „refleksji” i „krytycznej refleksji”. Wyniki badań potwierdziły założenie, że trzy grupy studentów z różnych poziomów studiów różnią się w zakresie refleksyjnego myślenia.
EN
What was the subject of considerations in this study was the reflectiveness of pedagogy students at different levels of academic education. The research had a comparative nature. The measurement of students’ reflective thinking was made by the Polish adaptation of Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking by Kember et al. (2000). The reflective thinking may be categorised into four distinct stages: “habitual action”, “understanding”, “reflection” and “critical reflection”. The results confirmed the assumption that three groups of students at a different level of studies differ in their reflective thinking.
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
69-78
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-8808
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd84ace-5c8a-41de-8758-dc2bf5188ca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.