PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 101-119
Article title

Work of the Parisian Wotton’s Binder «C» from 1564 in the Collection of the Gdańsk Library of Polish Academy of Sciences

Content
Title variants
PL
Dzieło paryskiego Introligatora Wottona «C» z 1564 r. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present authors have conducted an analysis of one of the relics of modern Western European bookbinding found in the collections of the Gdańsk Library of Polish Academy of Sciences: the so far unidentified binding of Wotton’s Binder «C», acting in Paris between the 1540s and at least the year 1564. The work has a characteristic orientalised decoration, which fits in with the trends of the French bookbinding ornamentation from 2. half of XVIth C. Its composition was based on centre moorish-ribbon medallions, corner quarter-medallions and adornments of the à semé type. A book clothed in this cover was first located in the collections of a certain Ioannes and later in the collections of a bibliophile from Gdańsk, Daniel Czirenberg (Zierenberg).
PL
W artykule dokonano analizy jednego z zabytków nowożytnego introligatorstwa zachodnioeuropejskiego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN: dotąd nie zidentyfikowanej oprawy Introligatora Wottona «C» działającego w Paryżu między latami 40. XVI w. a przynajmniej 1564 r. Dzieło to ma charakterystyczną dekorację orientalizującą, która wpisuje się w tendencje francuskiego zdobnictwa introligatorskiego 2. połowy XVI w. Jej kompozycję oparto na centralnym medalionie maureskowo-wstęgowym, narożnikowych ćwierć-medalionach, oraz zdobieniach à semé. Książka w tej oprawie znajdowała się pierwotnie w zbiorach bliżej nieznanego Ioannesa, a następnie bibliofila gdańskiego, Daniela Czirenberga (Zierenberga).
Year
Volume
9
Issue
Pages
101-119
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Colombo, Pio, La legatura artistica. Storia e critica, Rome 1952.
 • Czaplewski Paweł, Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego, [Correspondence of Hieronim Rozrażewski], vol. II, Toruń 1939.
 • Devaux Yves, Dix siècles de reliure, Paris 1977.
 • Foot Miriam M., The Henry Davis Gift. A Collection of Bookbindings, vol. I, Studies in the History of Bookbinding, London 1978.
 • Foot Miriam M., The Henry Davis Gift. A Collection of Bookbindings, vol. III, A Catalogue of South-European Bindings, London–New Castle 2010.
 • Gryzio Beata, Muzeum czarnej sztuki. Katalog inkunabułów PAN Biblioteki Gdańskiej [Black Art Museum. Incunabula Catalogue of the Gdańsk Library of Polish Academy of Sciences], Gdańsk 2012.
 • Guesdon Marie-Geneviève, Reliure. In: L’Art du livre arabe. Du manuscrit au livre d’artiste, sous la direction de M.-G. Guesdon, A. Vernay-Nouri, Bibliotheque nationale de France, Paris 2001.
 • Harthan John P., Victoria and Albert Museum. Bookbindings, London 1985.
 • Historia Gdańska, [History of Gdańsk], t. II, 1454–1655, ed. by E. Cieślak, Gdańsk 1982.
 • Hobson Anthony, Humanists and Bookbinders, Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne–Sydney 1989.
 • Hobson Geoffrey D., Thomas Wotton’s Bindings. In: Studies in the History of Bookbindings, London 1988.
 • Hochl Werner, Das Pellegrino-Motiv – ein beliebtes Mauresken-Motiv. Nachtrag zu “Ornamentplatten” (Gutenberg-Jahrbuch 1989, pp. 324-329), „Einband Forschung” 2001, H. 8, p. 324–329.
 • James David, After Timur. Qur’ans of the 15th and 16th centuries, New York 1992.
 • Katalog wystawy. Książki – elegantki. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska [Catalogue of the Exhibition. The Books – the Dandys. Polish Academy of Sciences, The Gdańsk Library], red. Maria Otto, Dagmara Binkowska, Anna Więcek, Gdańsk 2014.
 • Khalili Nasser D., Robinson Basil W., Stanley Tim, Lacquer of the Islamic Lands, New York 1996.
 • Książkowe znaki własnościowe XV–XVIII wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk [Book Ownership Marks from XVth-XVIIIth C. The catalogue of the exhibition from the collections of the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences], red. Helena Dzienis, Malbork 1998.
 • Kurkowa Alicja, Gdański ekslibris XV–XVIII wieku. Katalog wystawy [Gdańsk Bookplate of XVth – XVIIIth Centuries, The Catalogue of the Exhibition], Gdańsk 1978.
 • Laffitte Marie-Pierre, Reliures royales du département des Manuscrits (1515–1559), Paris 2001.
 • Macchi Federico, Livio, Dizionario illustrato della legatura, Milan 2002.
 • Mack Rosamond E., Bazaar to Piazza. Islamic Trade and Italian Art, 1300–1600, Berkeley–Los Angeles–London 2001.
 • Marinis Tammaro, de, La legatura artistica in Italia ni secooli XV e XVI, vol. II, Bologna–Cesena–Ferrara–Venezia–Firenze 1960.
 • Milanezi Enza, Kobierce, [Carpets], Warszawa1999.
 • Nixon Howard M., Five centuries of English Bookbinding, London 1978.
 • Nixon Howard M., Foot Miriam M., The History of Decorated Bookbinding in England, Oxford 1992.
 • Nixon Howard, Twelve Books in Fine Bindings from the Library of J. Wely Hutchinson, Oxford 1953.
 • Petrucci Nardelli, Franca, La legatura italiana. Storia, descrizione, tecniche (XV–XIX secolo), Rome 1989.
 • Rabenau Konrad von, Deutsche Bucheinbände der Renaissance um Jakob Krause – Hofbuchbinder der Kurfürsten August I. von Sachsen, Bildband, Schöneiche bei Berlin 1994.
 • Reychman Kazimierz, Ex – Librisy Gdańskie [Gdańsk Bookplates], Warszawa 1929.
 • Wagner Arkadiusz, Oprawy ksiąg Andrzeja Opalińskiego [Book Bindings of Andrzej Opaliński]. In: Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540–1593) [The Book Collection of a Great Poland’s Magnate. Andrzej Opaliński (1540 1593)], red. Arkadiusz Wagner, Poznań 2011, p. 143–195.
 • Weichbrodt (von Tiedemann) Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig, Bd I, Klausdorf–Schwentine 1986.
 • Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814: biogramy [The clerks of the City of Gdańsk in the Years 1342–1792 and 1807–1814: Profiles], Gdańsk 2008.
 • Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814: spisy [The clerks of the City of Gdańsk in the Years 1342–1792 and 1807–1814: Registers], Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd953b0-338d-434d-bd96-8964be7682a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.