PL EN


Journal
2013 | Wydanie specjalne 2013 | 37-49
Article title

Rozwód w islamie

Content
Title variants
A Divorce in Islam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Rozwód w islamie” – artykuł stanowi dogłębną analizę kwestii rozwodu w tradycji muzułmańskiej. Religia ta podkreśla z całą stanowczością, że dobro rodziny oraz wychowujących się w niej dzieci jest najważniejsze, dlatego każda patologia winna być rozwiązywana. Niewątpliwie rozwód jest bolesnym przeżyciem dla członków rodziny, gdy jednak nie ma możliwości na poprawienie wzajemnych relacji, należy rozwiązać zaistniałą sytuację poprzez przeprowadzenie rozwodu. Islam postrzegany jest jako system patriarchalny, w którym każda dziedzina życia społecznego uzależniona jest od decyzji mężczyzny. Niemniej jednak kwestia rozwiązania małżeństwa nie należy tylko do niego. Prawo muzułmańskie dopuszcza możliwość rozwodu na wniosek kobiety. Niezależnie od płci wnioskodawcy, muszą istnieć poważne przesłanki do rozwodu.
EN
The present article gives a profound analysis of the problem of divorce in Muslim tradition. The religion very categorically emphasises that the good of a family and the children brought up there is most important therefore, every pathology ought to be managed and solved. Undoubtedly, a divorce is a painful experience for all the family members, however, when there is no possibility to improve the mutual relations – the situation should be averted by managing a divorce. Islam is perceived as a patriarchal system in which every field of social life is dependant upon the decision of a man. Yet, the issue of dissolving a marriage is not dependant on him only. According to the Muslim law, a woman may also file a petition with the court. Regardless of the petitioner’s sex, there must be grave premises to manage a divorce.
Journal
Year
Pages
37-49
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • E. Machut–Mendecka, Świetlista twarz muzułmanki, „Znak”, t. 512, nr 1, 1998
 • E. Szymański, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w islamie, [w:] J. Kelner, W. Kotański (red.), Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974
 • H. Abdalati, Spojrzenie w islam, Białystok 2003
 • H. Abu–Rub, B. Zabża, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
 • Kobieta w tradycji islamskiej i judeo-chrześcijańskiej [on-line], www.planetaislam.com [dostęp: 13.10.2011]
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984
 • Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007
 • M. Gaudefroy–Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988
 • M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Warszawa 2002
 • M. Tworuschka, U. Tworuschka, Islam, Warszawa 2005
 • M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 1991
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dde3275-8b7d-486b-b17d-dd4b7b224931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.