PL EN


2017 | 38 | 81-99
Article title

Ćwiczenie tłumaczeniowe w dydaktyce przekładu jako element diagnozy początkowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Translation exercise in translation didactics as a component of needs analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article analyzes the results of a translation exercise used as an element of needs analysis to assess translation competences (as defined by EMT programme) of 30 M.A. translation trainees commencing an English-Polish translation course. It analyzes translation samples of selected sentences from a travelogue narrative, with specific translation problems (collocations, passive voice structures, a cleft sentence with a passive gerund) in terms of translation mistakes as defined by Hejwowski. An analysis of the samples shows that a translation exercise, if properly selected, allows to identify translation trainees’ translation competences and translation mistakes, and may be helpful in designinga translation course and as an element of action research approach applied during the course.
Year
Volume
38
Pages
81-99
Physical description
Contributors
References
 • Angelelli, C. (2012), „Testing and assessment in Translation and Interpreting Studies”, w: Gambier, Y., van Doorslaer, L. (red.), Handbook of Translation Studies, vol. 3, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 172-178.
 • Angelelli, C.V., Jacobson, H.E. (ed.) (2009), Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies. A call for dialogue between research and practice, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
 • Baker, M. (2010), „Linguistics and the training of translators and interpreters” w: Thelen, M., Lewandowska-Tomaszczyk B. (ed.), Meaning in Translation, Peter Lang, Berlin, s. 427-436.
 • Chesterman, A. (2000), „A causal model for translation studies”, w: Olohan, M. (ed.), Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies I. Textual and Cognitive Aspects, St. Jerome Publishing, Manchester, s. 15-27.
 • Chodkiewicz, M. (2012), „The EMT Framework of Reference for Competences Applied to Translation: Perceptions by Professional and Student Translators”, Journal of Specialised Translation, 17, s. 37-54.
 • Colson, J.P. (2008), „Cross-linguistic phraseological studies: An overview”, w: Granger, S., Meunier, F. (ed.), Phraseology. An interdisciplinary perspective, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 191-206.
 • Dybiec-Gajer J. (2013), Zmierzyć przekład. Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Universitas, Kraków.
 • Filar, M. (2016), „Złożenia i związki frazeologiczne w tekście i w przekładzie – implikacje dla dydaktyki przekładu”, Lingwistyka Stosowana, 16, 1, s.11-22.
 • Gambier, Y. (2012), „Teaching translation/Training translators”, w: Gambier, Y ., van Doorslaer, L. (ed.), Handbook of Translation Studies. Volume 3, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 163-172.
 • Hejwowski, K. (2006), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kelly, D. (2005), A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, St. Jerome, Manchester.
 • Kozłowska, Z., Szczęsny, A. (2003), „Zasada stopniowania trudności przy doborze tekstów do nauczania tłumaczenia pisemnego tekstów nieliterackich”, w: Hejwowski, K. (red.), Teoria i dydaktyka przekładu, Wszechnica Mazurska, Olecko, s. 159-176.
 • Pikor-Niedziałek, M. (2009), „Cultural and pragmatic aspects of translating National Geographic articles”, w: Kopczyński, A., Kizeweter, M. (red.), Jakość i ocena tłumaczenia, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, s. 122-133.
 • Piotrowska, M. (2013), „Action Research in Translation Studies Selfreflection in translation research training”, Między Oryginałem a Przekładem, 19-20, s. 153-167.
 • Sułkowska, M. (2013), „Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 8, s. 227-237.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ddf33fa-cdef-48eb-81f1-ae213cab7cff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.