PL EN


2013 | 2 (15) nr 2 | 63-75
Article title

Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923)

Content
Title variants
EN
Anti-Church Legislation of the USSR Under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)
FR
La législation anti-Église en URSS sous le règne de Vladimir Lénine (1917-1923)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the problem of anti-Church legislation in Russia during the reign of Vladimir Lenin in years 1917 to 1923. Atheistic Marxist ideology regarded religion as the enemy of progress. Therefore, the Bolsheviks took power after his determined fight against the Church, with a view to its total destruction. The first point shows a short period of reli-gious freedom in Russia after the February Revolution. The second section shows how much the situation has changed after the Bolsheviks came to power. They began to pass laws that restrict the activities of the Church in the country. The third point examines a second wave of attacks on the Church in the early twenties, mainly involving the confiscation of church property. All these activities have begun a period of aggressive policy against the Church, which continued for another decades.
Contributors
 • Katedra Chrystologii Fundamentalnej, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
 • Dzwonkowski, Roman. 1993. „Kościół katolicki obrządku łacińskiego w ZSRR po 1918 r. Zarys problematyki.” W Odrodzenie Kościoła Katolickiego w byłym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne, red. Edward Walewander, 81-99. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Dzwonkowski, Roman. 1997. Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Dzwonkowski, Roman. 2005. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1917-1991. Ząbki: Apostolicum.
 • Dzwonkowski, Roman. 2010a. „Od walki z ,,opium dla ludu” do jego akceptacji i apologii. Religia w ZSRR 1917-1991.” W W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, t. 1, red. Urszula Cierniak, Seria: Człowiek, wiara, kultura, 265-275. Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.
 • Dzwonkowski, Roman. 2010b. Religia i Kościół katolicki w ZSRR oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kumaniecki, Jerzy. 1986. Pokój polsko-radziecki 1921: geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane. Warszawa: Instytut Krajów Socjalistycznych PAN.
 • Lenin, Włodzimierz I. 2006. Socjalizm a religia. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).
 • Pałyga, Jan. 1993. Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim rozmawia Jan Pałyga. Warszawa: Wydawnictwo Wspólnota Polska, Pallottinum II.
 • Pipes, Richard. 1994. Rosja bolszewików. Tłumaczenie Władysław Jeżewski. Warszawa.
 • Pipes, Richard. 2006. Rewolucja rosyjska. Tłumaczenie Tadeusz Szafar. Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
 • Radwan, Marian. 2003. „Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki w Rosji w przededniu rewolucji 1917 roku.” W Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. Stanisław Wilk, 376-402. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Smoleń, Mieczysław. 1994. Stracone dekady – Historia ZSRR 1917-1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymański, Józef. 2007. „Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR.” W Polityka a religia, red. Piotr Jaroszyński, 337-368. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
 • Witkowicz, Andrzej. 2008. Wokół terroru białego i czerwonego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ddf7f06-d7a6-44ff-8129-b72c5d8065ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.