PL EN


Journal
2019 | 2(37) | 215-234
Article title

Biskup Konstantyn Dominik (1870-1942) – święty kapłan

Authors
Content
Title variants
EN
Bishop Konstantyn Dominik (1870-1942) – the holy priest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek potrzebuje świadków wiary na drodze ku świętości. Jednym z nich jest żyjący w latach 1870-1942 Konstantyn Dominik, biskup chełmiński. Postać Biskupa, który jest kandydatem na ołtarze, została ukazana w artykule w kontekście jego związków ze Swarzewem, Pelplinem, Chełmnem i Gdańskiem. Trudne czasy drugiej wojny światowej, na które przypada posługa biskupia Konstantyna, ukazują go jako prawdziwego świadka wiary. Chrystologiczno-maryjny aspekt kapłańskiej i biskupiej posługi, jego prostota i zwyczajność oraz jego droga na ołtarze są pięknym świadectwem świętości osiąganej przez realizowanie życia zgodnie z zamysłem Boga.
EN
A human being needs to meet witnesses of faith on the way to achieving holiness. One of them can be Bishop Konstantyn Dominik (1870-1942) – the Bishop of Chełmno. The figure of Bishop, who is a candidate for canonisation, was shown in the article in the context of his relations with Swarzewo, Pelplin, Chełmno and Gdańsk. The difficult time of the Second World War during which the Bishop served, present him as a real witness of faith. Christological and Marian aspects of Konstantyn’s pristly and episcopal service, his simplicity and commonness, as well as his path to sanctification, create a beautiful testimony that can be achieved by living one’s life according to God’s vision.
Journal
Year
Issue
Pages
215-234
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
 • Galanciak D., Antonina Schneider – szarytka z rękoma zniszczonymi od miłosierdzia, „Sympozjum” 1 (2017), s. 237-252.
 • Gierszewski S. (red.), Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 1992.
 • Glemma T., Świetlanej pamięci X. Biskupa Konstantyna Dominika, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1 (1947) s. 87-102.
 • Gustaw R. (red.), Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, t. 1, Poznań 1971.
 • Hoppe T., Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, Posiedzenie nr 10 w dniu 14-03-2012, Oświadczenia, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?id=131&data=14-03-2012&nr=227&posiedzenie=10&symbol=OSWIADCZENIE (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).
 • Jan Paweł II, Bulla Totus Tuus Poloniae populus, Rzym 1992.
 • Janke S., Czekanie na błogosławionego, „Pomerania” 2 (2002), s. 7-9.
 • Jażdżewski L., Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu, Pelplin 2013.
 • Kaszubi, http://www.przyjacielehelu.pl/helska_bliza/hb_199/art04.htm (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).
 • Koch K., Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność, Pelplin 2011.
 • Konstantyn Dominik, http://www.parafiaswarzewo.pl/readarticle.php?arti cle_id=2 (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).
 • Kowalski K., List Biskupa Chełmińskiego do siostry Marty Tryjankowskiej, 04.07.1962 r., w: Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.
 • Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995.
 • Obracht-Prondzyński C., Kultura kaszubska współcześnie, w: K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński (red.), Społeczność kaszubska w procesie przemian: kultura, tożsamość, język, Warszawa 2012, s. 39-68.
 • Ormiński H., W oczekiwaniu na beatyfikację sługi Bożego księdza biskupa Konstantyna Dominika, Pelplin 2000.
 • Padacz W., Z polskiej gleby, Kraków 1972.
 • Pasierb J., Gałęzie i liście, Poznań 1985.
 • Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.
 • Przykucki M., Zachęta do modłów o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1-2 (1987), s. 46-47.
 • Samp J., Ksiądz biskup Konstantyn Dominik. Jego służba w Kościele a kultura rodzinna, „Studia Pelplińskie” 15 (1984), s. 65-73.
 • Sawicki F., Ten ci jest miłośnik braci i całego ludu. Homilia pogrzebowa, https://www.diecezja-pelplin.pl/diecezja/procesy-beatyfikacyjne/1258-sluga-boz y-bp-konstanty-dominik (odczyt z dnia 26.09.2019 r.).
 • Sługa Boży bp Konstantyn Dominik, https://www.diecezja-pelplin.pl/ diecezja/procesy-beatyfikacyjne/1258-sluga-bozy-bp-konstanty-dominik (odczyt z dn. 21.09.2019 r.).
 • Tryjankowska M., List siostry Marty Tryjankowskiej do Biskupa Chełmińskiego, 03.07.1962 r., w: Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1de38e86-0fb7-494b-a16a-07c31c039a56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.