PL EN


2012 | 25 |
Article title

Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 2: Od II wojny światowej do współczesności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Dispute Over Macedonia’s Independence In The Modern “United” Europe. Part II. The Period After The World War II
Languages of publication
Abstracts
PL
The problem of the recognition of the sovereignty of the Republic of Macedonia has been presented in this article. Macedonia was established in 1991, just after the demise of the Yugoslavian Federation. Greece, a member of NATO and the EU, is the main adversary that does not want to recognise Macedonian independence. This State safeguards the division which was made after so-called the Balkan Wars in 1913. The division has lasted since the Second World War. In this way, the former lands inhabited by this population were partitioned into: Vardar (Serbian) Macedonia, Aegean (Greek) Macedonia and Pirin (Bulgarian) Macedonia. The State, over which the dispute arose, was established on 17th November 2001 as a result of “a bloodless revolution”. The People’s Republic of Macedonia (existing in former Yugoslavia) was the base for establishing the State. The dispute, which has lasted since then, is supposed to lead to the full international recognition of the State of Macedonia. But, for the time being, Macedonia has been recognised (within the UN) under a name imposed by Greece “Former Yugoslavian Republic of Macedonia” (FYROM). Apart from that the Greek government is torpedoing further Macedonian initiatives which aim at a full union. It is also against the membership of this State in NATO and EU structures.
PL
W artykule przedstawiono problem uznania suwerenności Republiki Macedonii, państwa, które powstało w roku 1991 po rozpadzie Federacji Jugosłowiańskiej. Głównym antagonistą w uznaniu tej niezależności jest Grecja (członek NATO i UE), która odwołuje się do antycznej tradycji Hellady, dowodząc, że nie ma ciągłości historycznej pomiędzy Macedończykami a ludnością słowiańską, która zamieszkuje sporne ziemie od VI w. Nie uznają oni również osobnego języka macedońskiego, który wywodzi się z tzw. staro-cerkiewno-słowiańskiego.
Contributors
References
 • Andriotis N.P., The Federative Republic of Skopje and its Language, Athens 1966.
 • Apostolski M., The Socialist Republic of Macedonia, Skopje 1974.
 • Bakoyannis D., The View from Greece, ,,International Herald Tribune”, 1 IV 2008.
 • Bancroft I., EU divisions over Kosovo get deeper, ,,Guardian”, 17 II 2010.
 • Barker E., Macedonia: Its Place in Balkan Power Politics, London 1950.
 • Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939, Kraków 2001.
 • Chulda R., Spór o nazwę, ,,Polska Zbrojna”,8 XII 2009.
 • Close D.H., The Orgins of the Greek Civil War 1943–1950, London 1995.
 • Czereczanow T., Patot do niezawisnosta, w: Miejsce Macedonii na Bałkanach, red. I. Stawowy-Kawke, Kraków 2005.
 • Davies N., Wyspy. Historia, Kraków 2003.
 • Dziewiałtowski-Gintowt B., Język jako argument w dyskusji wokół kwestii macedońskiej w XX wieku, w: Miejsce Macedonii na Bałkanach, red. I. Stawowy-Kawke, Kraków 2005.
 • Jelavich B., Historia Bałkanów. T. II: wiek XX, Kraków 2005.
 • Karakasidou A.N., Fields of wheat, hills of blood: Passages to nationhood in Greek Macedonia,1870–1990, Chicago 1997.
 • Kofos E., Nationalism and Communism in Macedonia, Thessaloniki 1964.
 • Kuczyński, M. Ray-Ciemięga M., Bałkański syndrom. Konflikty zbrojne w byłej Jugosławii 1991–1999 i wojna w Kosowie. Udział wielonarodowych sił pokojowych NATO w utworzeniu pokoju na Bałkanach 1993–2000, Warszawa 2000.
 • Martin N.K., Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii, Łódź 1993.
 • Miller M.L., Bulgaria during the Second World War, Stanford 1975.
 • Nissen G., Greece is an Unworthy EU Member, ,,Morgenavisen Jyllands–Posten”, 26 II 1999.
 • Palmer S., King R., Yugoslav Communism and the Macedonian Question, Hamden 1971.
 • Pawlicki J., Szczyt NATO: Spór także o Macedonię, ,,Gazeta Wyborcza”, 3 IV 2008.
 • Pettifer J., Macedonia: Names, Nomenclaturus and NATO, Shrivenham 2008.
 • Reszczyński Ł, Macedońsko-grecki spór nomenklaturowy i jego geopolityczne tło, ,,Policy Papers” 2010, nr 9.
 • Reszczyński Ł, Republika Macedonii czy Północna Republika Macedonii?, 24 VIII 2009.
 • Shea J., Macedonia and Greece, Jefferson 1997.
 • Ślupkov I.A., The Communist Party of Greece and the Macedonian National Problem 1918–1940, Szczecin 2006.
 • Stamenkovski A., Odbrana NATO, Skopje 1997.
 • Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
 • Stefou C., History of the Macedonian People from Ancient Times to the Present, Toronto 2005.
 • Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
 • Veljanovski N., Makedonija vo jugoslovensko-bugarskite odnosi,1944–1953, Skopje 1998.
 • Wojecki M., Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948–1975, Zielona Góra 1989.
 • Woodhouse C.M., The Struggle for Greece, 1941–1949, London 1976.
 • Zachariasz M.J., Ku rozpadowi Jugosławii (1990–1991), ,,Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2003, t. XXXVIII.
 • Zahariadis N., Nationalism and Small State Foreign Policy: The Greek Response to the Macedonian Issue, ,,Political Science Quarterly” 1994, nr 4 (109).
 • Znamierowska-Rakk E., Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie. Próby realizacji. Upadek, Warszawa 2005.
 • Znamierowska-Rakk E., Kontrowersje wśród bałkańskich komunistów wokół Macedonii (wiosna 1941–lato 1944), ,,Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2002, t. XXXVII.
 • Zotiades G.B., The Macedonian Controversy, Thessaloniki 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1de5d113-48e0-4f5d-b31a-31d51a013664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.