PL EN


2015 | 13 | 85-97
Article title

Andrzeja Partuma nihilizm ontologiczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Andrzej Partum’s Ontological Nhilism Andrzej Partum was a neo-avant-garde poet, musician and performer. He worked in mail art, wrote concrete poetry, made speeches, published manifestos, created graphic art-works and paintings. He ran his own original anti-institution – the Poetry Office. Since the turn of the 1950s, he treated his creative art as a way towards experiencing the Real. His way to the experience led him through the Nietzschean attitude of the complete nihilist resulting in a weak being, which Gianni Vattimo came to consider as highly potential in post-modernity. Undoubtedly, nihilism had a profound existential significance for Partum. Partum's nihilism was not just his peculiar creative method that centered on negation. He created art in indirect reference to the notion of Nothingness. The analysis of his poems created at the peak of Polish modernity, his concrete poetry and particularly his manifestos – the focal point of his artistic endeavours, originally summarised by his Manifesto for Positive Nihilism of Art – leads to the conclusion that Partum's approach was an expression of an ontological nihilism, consequently realized since the 1950s.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
85-97
Physical description
Contributors
References
  • Bakke, Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetykaposthumanizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.Benjamin, Walter. „O pojęciu historii.” Tłum. KrystynaKrzemionowska. W Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, red.Hubert Orłowski, 416-422. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,1996.Bolecki, Włodzimierz. „Regresywny futurysta.” W AleksanderWat. Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści, wybór i oprac.Włodzimierz Bolecki i Jan Zieliński, 5-20. Warszawa: Czytelnik,1993.Borowski, Wiesław. „Pseudoawangarda.” Kultura 12 (1975): 11-12.Camus, Albert. Mit Syzyfa. Tłum. Joanna Guze. Warszawa: DeAgostini, Ediciones Altana Polska, 2001.Dawidek-Gryglicka, Małgorzata. Historia tekstu wizualnego.Polska po 1967 roku. Kraków: Muzeum Współczesne Wrocław,Korporacja Ha!art, 2012.Dziamski, Grzegorz. „Andrzej Partum – W wirze przemian.”W Partum z wypożyczalni ludzi.(historia bycia twórcy), red.Andrzej Partum, np. Warszawa: Dom Słowa Polskiego 1991.Foster, Hal. „Powrót Realnego.” Tłum. Mariusz Bryl.W Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów„Atrium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, PiotrPiotrowski, Wojciech Suchocki, 323-327. Poznań: WydawnictwoNaukowe UAM, 2009.Freud, Sigmund, „Das Ich und das Es.“ (1923) W Das Ich und dasEs – Metapsychologishen Schriften, Sigmund Freud, 253-295.Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1992.Juszkiewicz, Piotr. „Nihilizm jako towar luksusowy.” W PamiętnikSztuk Pięknych. Sztuka Polska 1945 – 1970, red. JerzyMalinowski, Jan Wiktor Sieniewicz, Ewa Toniak, 179-186. Torun:Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015.Kołakowski, Leszek i Krzysztof Pomian, red. Filozofiaegzystencjalna. Warszawa: PWN, 1965.Kristeva, Julia. Potęga obrzydzenia: esej o wstręcie. Tłum. MaciejFalski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2007.Lachowski, Marcin. Awangarda wobec instytucji. O sposobachprezentacji sztuki w PRL-u. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.Lacan, Jacques. Écrits. t. I, Paris: Editions du Seul, 1966.Laclau, Ernesto i Chantal Mouffe. Hegemony and SocialistStrategy: Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso,1985.Ławrynowicz, Marek. „Kilka uwag o poezji konkretnejwizualnej.” W Poezja konkretna a/i inne/różne dziedziny sztuki.V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna, red. StanisławDrożdż, 60-76. Sławków: Miejski Ośrodek Kultury, 1990.Nietzsche, Fryderyk. Wola mocy. Tłum. Konrad Drzewieckii Stefan Frycz. Kraków: Vis-a-vis, 2009.Notatnik Robotnika Sztuki 5 (1973)Nurzecki, Franciszek. „Andrzej Partum 1938-2002. Sztukabezczelna w Biurze Poezji.” Gazeta Wyborcza 4 marca 2002 [jestto element dzieła Zbigniewa Libery z cyklu Mistrzowie (2003)].Partum, Andrzej. „Ja przebolałem swoje.” Kierunki 23/105(1958): 9.Partum, Andrzej. „Rozmyślając Dopóki Ścieżka Pozwoli.”Kierunki 23/105 (1958): 9.Partum, Andrzej. Frekwencje z opisu. Warszawa: wydawnictwowłasne, 1961.Partum, Andrzej. „Anachoreta.” Współczesność 3 (1963): 4.Partum, Andrzej. „Liczebność liczenia.” Współczesność 3 (1963):4.Partum, Andrzej. „Wysyłanie listu." Współczesność" 3 (1963): 4.Partum, Andrzej. „W zawrotnym kursie.” Współczesność 3 (1963):4.Partum, Andrzej. „Omyłka literacka.” Współczesność 3 (1963): 4.Partum, Andrzej. „Partytura skalna.” Współczesność 3 (1963): 4.Partum, Andrzej. Powodzenia Nieurodzaj Zwałka Papki.Warszawa: wydawnictwo własne, 1965.Partum, Andrzej. Osypka woli. Pruszków: wydawnictwo własne,1969.Partum, Andrzej. Tlenek zasobów. Warszawa: wydawnictwowłasne, 1970.Partum, Andrzej. Partum. Warszawa: wydawnictwo własne,1971.Partum, Andrzej. „Krytykostystem sztuki.” (1970) W Wypisy zesztuki 3, oprac. Andrzej Partum, 6-7. Lublin: Galeria Arcus, 1977.Partum, Andrzej. „Sztuka PRO/LA.” W Aspekty nowoczesnej sztukipolskiej, 69 – 71. Warszawa: Galeria Współczesna, 1975.Partum, Andrzej. Niezrozumienie sztuki daje szansę twórcykolejnej wypowiedzi. Pouczenie szmerem. Warszawa:wydawnictwo własne, 1975.Partum, Andrzej. „Lichwa poezji anomalii modyfikującychw sztuce konceptualnej.” (1973) W Wypisy ze sztuki 3, oprac.Andrzej Partum, 5. Lublin: Galeria Arcus, 1977.Partum, Andrzej, „Manifest sztuki bezczelnej.” Linia.Jednodniówka warszawskiego środowiska studentów, (1978): 9.Partum, Andrzej. Manifest zwierzęcy. Lublin: Galeria Labirynt,1980.Partum, Andrzej. Manifest zwierzęcy. Łódź: Galeria „Art Forum”,1980.Partum, Andrzej. Manifest Pozytywnego Nihilizmu Sztuki. Kraków:wydawnictwo własne, 1981.Partum, Andrzej. "Sztuka PRO/LA 2.” W Andrzej Partum. SztukaPozytywnego Nowego Nihilizmu (Aspekty wizualne), np. Lublin:Galeria BWA, 1982.Partum, Andrzej, red., Partum z wypożyczalni ludzi.(historia byciatwórcy). Warszawa: Dom Słowa Polskiego, 1991.Partum, Andrzej. „Manifest Pozytywnego Nihilizmu Sztuki.”W X Spotkania krakowskie, red. Jerzy Hanusek, 41-77. Kraków:Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Krakowie, 1995.Piotrowski, Kazimierz. „Pozytywny nihilizm Andrzeja Partuma.”Magazyn Sztuki 5 (1995). Dostęp 02.2015. http://www.magazynsztuki.eu.Piotrowski, Piotr. Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztukipolskiej po 1945 roku. Poznań: Rebis, 1999.Polit, Paweł i Jerzy Ludwiński. „Nowość w sztuce jest miarąwyobraźni artysty Jerzy Ludwiński w rozmowie z PawłemPolitem.” W Jerzy Ludwiński, Sztuka w epoce postartysytczneji inne teksty, wybór i opracowanie Jarosław Kozłowski, 300-310.Poznań-Wrocław: ASP w Poznaniu, BWA Wrocław, 2009).Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków:Universitas, 2007.Ronduda, Łukasz. „Lęk przed wpływem. Rzecz o sztuce AndrzejaPartuma w dekadzie lat 70.” Obieg (2007). Dostęp 02.2015. www.obieg.pl.Ronduda, Łukasz. Sztuka polska lat 70. Awangarda. Warszawa:CSW Zamek Ujazdowski, 2009.Ronduda, Łukasz. „Tożsamość tranzytowa - życie i twórczośćZbigniewa Libery w latach 1981-2006.” W Zbigniew Libera. Pracez lat 1982-2008, red. Dorota Monkiewicz, 24-37. Warszawa:Zachęta, 2009.Robakowski, Józef. „Kultura zrzuty.” Neue Kunst in Europa (NIKE)3 (1984): np.Robakowski, Józef. „Kultura zrzuty.“ W Nieme Kino II,oprac. Marek Janiak, Jacek Jóźwiak, Józef Robakowski,Tomasz Snopkiewicz, np. Antwerpia: Small Press ArchiveComunication,1984.Rosołowicz, Jerzy. „O działaniu neutralnym.” (1967) W JerzyRosołowicz, Świat neutralny, np. Gniezno: Galeria B, 1975.Szydłowska, Waleria. Egzystencjalizm w kontekstach polskich.Szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym.Warszawa: IFiS PAN, 1997.Truszkowski, Jerzy. Sztuka krytyczna w Polsce część 3. AndrzejPartum 1938 – 2002. Warszawa: Galeria Zachęta.Warpechowski, Zbigniew. Zasobnik. Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance. Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria, 1998.Warpechowski, Zbigniew. Podręcznik BIS. Kraków: OtwartaPracownia, 2006.Werner, Mateusz. Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy.Kraków: Sic!, 2009.Weischedel, Wilhelm. "Teologia filozoficzna w cieniu nihilizmu."Tłum. Grzegorz Sowiński. Znak 6/469 (1994): 15-31.Vattimo, Gianni. Koniec nowoczesności. Kraków: Universitas,2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1de6be7f-3595-4043-8fc3-b817fa8a6a19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.