PL EN


2013 | 14 | 2 | 78-88
Article title

TECHNICAL EFFICIENCY MEASUREMENT OF DAIRY FARMS IN POLAND: AN APPLICATION OF BAYESIAN VED MODEL

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to measure the technical efficiency of Polish dairy farms using a Bayesian Varying Efficiency Distribution (VED) model. In particular, the paper presents the design and assumptions of frontier stochastic production function for panel data. Furthermore, it specifies the microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). The main part of the paper presents key findings which form the basis of understanding the technological characteristics and average efficiency of Polish dairy farms. Moreover, the exogenous variables affecting the level of average farm efficiency are identified. They are the source of significant differences in levels of efficiency of dairy farmers surveyed.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
78-88
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Department of Econometrics and Operations Research Cracow University of Economics
 • Ph.D. student at the Faculty of Economics and International Relations Cracow University of Economics
References
 • Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P. (1977) Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, Journal of Econometrics 6, pp. 21–37.
 • Alvarez A., Arias C. (2004) Technical Efficiency and Farm Size: a Conditional Analysis, Agricultural Economics 30, pp. 241–250.
 • Bezat–Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A. (2012) Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik – czynnik oraz czynnik – produkt dla gospodarstw rolnych FADN, [w:] „Studia i Monografie” 154, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Bojenc S., Latruffe L. (2009) Determinants of Technical Efficiency of Slovenian Farms, Post – Communist Economies 21, pp. 117–124.
 • Brümmer B., Glauben T., Thijssen G. (2002) Decomposition of Productivity Growth Using Distance Function: The Case of Dairy Farms in Three European Countries, American Journal of Agricultural Economics 84 (3), pp. 628–644.
 • Brümmer B. (2001) Estimating Confidence Intervals for Technical Efficiency: the Case of Private Farms in Slovenia, European Review of Agricultural Economics 28,pp. 285–306.
 • Czekaj T. (2008) Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3 (316), pp. 31 – 44.
 • Czekaj T., Ziółkowska J., Kulawik J. (2009) Analiza efektywności ekonomicznej i produktywności [w:] J. Kulawik (red.) Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 150 – 256.
 • Czyżewski A., Smędzik K. (2010) Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, pp. 61 – 71
 • Davidova S., Gorton M., Ratinger T., Zawalinska K., Iraizoz B., Kovacs B., Mizo T. (2002) An Analysis of Competitiveness at the Farm Level in the CEEs, Joint Research Project IDARA, Working Paper 2/11.
 • Farell J. (1957) The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, Vol. 120 (3), pp. 253–290.
 • Gorton M., Davidova S. (2004) Farm Productivity and Efficiency in the CEE Applicant Countries: A Synthesis of Results, Agricultural Economics 30, pp. 1–16.
 • Kagan A., Góral J., Kulawik J. (2010) Efektywność techniczna przy zastosowaniu metody DEA [w:] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, IERiGŻ, Warszawa, pp. 180 - 239.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1997) Bayesian Efficiency Analysis Through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, Journal of Econometrics 76, pp. 77–105.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1999) The Components of Output Growth: A Stochastic Frontier Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61 (4),pp. 455 – 487.
 • Kulawik J. (red.) (2008) Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S. Zawalinska K. (2004) Determinants of Technical Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland, Applied Economics 36, pp. 1255 1263.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K. (2005) Technical and Scale Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland: Does Specialization Matter?, Agricultural Economics 32, pp. 281–296.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S. (2008) Productivity Change in Polish Agriculture: an Application of a Bootstrap Procedure to Malmquist Indices, Post-Communist Economies 20 (4), pp. 449–460.
 • Latruffe L., Bravo – Ureta B. E., Moreira V. H., Desjeux Y., Dupraz P. (2012) Productivity and Subsidies in the European Union: An Analysis for Dairy Farms Using Input Distance Frontiers, Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil.
 • Marzec J., Osiewalski J. (2008) Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, Bank i Kredyt 9, pp. 29–43.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2013) Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004 – 2011, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30 (red. M. Bernardelli, B. Witkowski), pp. 255–271.
 • Mathijs E., Vranken L. (2001) Human Capital, Gender and Organisation in Transition Agriculture: Measuring and Explaining Technical Efficiency of Bulgarian and Hungarian Farms, Post – Communist Economies 13, pp. 171–187.
 • Meeusen W., van den Broeck J. (1977) Efficiency Estimation from Cobb–Douglas Production Function with Composed Error, International Economic review 18,
 • pp. 435–444.
 • Munroe D. K. (2001) Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective, Regional Studies 35, pp. 461–471.
 • Osiewalski J., Steel M.F.J. (1998) Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models, Journal of Productivity Analysis 10, pp. 103–117.
 • Prędki A. (2003) Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, Przegląd Statystyczny (Statistical Review), 50 (1), pp. 87–100.
 • Raport z wyników, Powszechny Spis Rolny 2010, (2011) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rusielik R. (2002) Pomiar efektywności produkcji mleka z wykorzystaniem metody DEA, Parce Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 941, t. 2, pp. 286 – 292.
 • Rusielik R., Świtłyk M. (2009) Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998 – 2006, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3, pp. 20 – 27.
 • Rusielik M., Świtłyk M. (2012) Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008 – 2010, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, pp. 88 – 99.
 • Smędzik K. (2012) Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw Polskiego FADN z powiatu gostyńskiego), Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3 (25), pp. 241-250.
 • Smędzik K. (2010) Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr XII/3, pp. 343-348.
 • Statistical Yearbook of Agriculture 2012, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Świtłyk M. (1999) Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 6, pp. 28 – 41.
 • Świtłyk M. (2011) Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998 – 2009, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, pp. 59 – 75.
 • van Zyl J., Miller B. R., Parker A. (1996) Agrarian Structure in Poland. The Myth of Large-Farm Superiority, Policy Research Working Paper No. 1596, The World Bank, Washington, DC.
 • Zhu X., Demeter R. M., Oude Lansink A. (2008) Competitiveness of Dairy Farms in Three Countries: the Role of CAP Subsidies, Paper presented at the 12th European Association of Agricultural Economists (EAAE) Congress, Gent, Belgium,
 • 27-30 August.
 • Ziółkowska J. (2008) Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, „Studia i Monografie” nr 140, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1de84885-4a76-4021-a29f-f5d07bf830b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.