PL EN


2011 | 88 | 165-174
Article title

Planning - Crucial Element of the Environmental Management System ISO 14001

Title variants
PL
Planowanie - kluczowy element systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
System zarządzania środowiskowego ISO 14001 oparty jest na modelu ciągłego doskonalenia Deminga: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Każdy cykl rozpoczyna się od planowania działań na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. W praktyce oznacza to identyfikację aspektów środowiskowych, ustalenie celów z nimi związanych oraz opracowanie harmonogramu ich wykonania. Właściwe podjęcie tych działań jest kluczowe dla realizacji kolejnych etapów systemu ISO 14001. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie przeprowadzonych badaniach empirycznych w zakładach zagospodarowania odpadów w Polsce.
EN
The environmental management system ISO 14001 is based on a model of continuous improvement Deming: Plan, Do, Check, Act. Each cycle begins with planning efforts to reduce negative environmental impacts. In practice this means identifying the environmental aspects, setting related objectives and develop a timetable for their implementation. Appropriate that these measures is crucial for the later phases of ISO 14001 This article provides a description of current practices in the planning area, collected during the survey conducted among waste management plants in Poland.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
References
  • 1. Environmental management systems - EN ISO 14001:2004, PN-EN ISO 14001:2005.
  • 2. Casio J., Woodside G., Mitchell P., ISO 14001 Guide: The new international envioronmental management standards, McGraw-Hill, New York 1996.
  • 3. Gruszka A., Niegowska E. Zarządzanie środowiskowe: Komentarz do norm serii ISO 14000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004.
  • 4. Graczyk M., Rybaczewska-Błażejowska M., ISO 14001 and sustainable development of the municipal waste sector in Poland, Management vol. 11, no 1/2007.
  • 5. Sidorczuk-Pietraszko E. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1deb0954-db8d-4412-b9b1-cf9870a7fb3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.