PL EN


2013 | 11 | 21-39
Article title

Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Non-partisan forms of political expression of national minorities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show how positive discrimination works on the example of national minorities and corroborate the thesis that national minorities form their political expressions, both on the central and local political scene, through non-party forms. The article focuses on the local and national political activity of four national minorities: German, Belarusian, Lithuanian, and Ukrainian. The first two manifest the greatest activity on the central, regional and local level. They also have a relatively firm, though evolving electorate. Nevertheless, the results of their activity, especially on the local level, are considerably different.
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1990.
 • Cygański M., Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1995, Opole 2000.
 • Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007.
 • Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz, Toruń 2006.
 • Kalicki W., Solidarność bez nienawiści, „Gazeta Wyborcza” 21.05.1990.
 • Łodziński S., Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych, Raport Nr 29, Listopad 1992.
 • Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Durda i B. Nitschke, Kraków 2010.
 • Mniejszość niemiecka w Polsce, red. Z. Kucz, Wrocław 1994.
 • Simonides D., Język serca, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/medal/nossol.html.
 • Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja społeczna – strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010.
 • Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa, red. E. Nycz, Opole 2006.
 • Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.
 • Szwydiuk S., Walka ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce o przedstawicielstwo w parlamencie i w samorządach, 1989–2005, „Tożsamość i Polityka. Nowa Ukraina” 2007, nr 1–2.
 • Ziółkowski M., Bezdroża białoruskiej niezależności, „Więź” 1991, nr 2.
 • Żołędowski C., Białorusini i Litwini w Polsce. Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1deef600-a8d3-4eaa-a2d6-da07e396e408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.