PL EN


2013 | 55 | 1-2 | 17-29
Article title

Rozmowa Abrahama z Bogiem o Sodomie i Gomorze (Rdz 18,16-33) jako afirmacja Bożej sprawiedliwości

Content
Title variants
EN
The Abraham's Discourse with God upon Sodom and Gomorrah (Gen 18,16-33) as an affirmation of God's righteousness
RU
Беседа Авраама с Богом о Содоме и Гоморре (Быт. 18, 16-33) как утверждение справедливости Божьей
DE
Abrahams Gespräch mit Gott über Sodom und Gomorra (Gen 18, 16 - 33) als Bejahung der Gerechtigkeit Gottes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Historia sporu Abrahama z Bogiem o Sodomę i Gomorę (Rdz 18,16-33) traktowana jest nierzadko jako przykład skuteczności modlitwy wstawienniczej. Artykuł pokazuje, że opowiadanie o zniszczeniu Sodomy i Gomory należy rozumieć jako pochwałę Bożej sprawiedliwości. Boże działanie determinowane jest przez jego miłosierdzie, a karanie wynika z troski o pokrzywdzonych i z pragnienia położenia kresu popełnianej niesprawiedliwości. Artykuł omawia także historię redakcji perykopy oraz przedstawia jej podstawowe żydowskie i chrześcijańskie interpretacje.
EN
The history of the discussion upon Sodom and Gomorrah (Gen 18,16-33) is very often interpreted as an example of the power of prayer. The article shows that the story is to be understood as a praise for God's righteousness. God's activity is to be determined by his mercy, and even God's punishment is a result of his care for oppressed and of his desire to stop the injustice being commited. The article also presents the history of the redaction of the pericope and its main Jewish and Christian interpretations.
Year
Volume
55
Issue
1-2
Pages
17-29
Physical description
Contributors
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
 • Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament II. Genesis 12-50, ed. M. Sheridan, Downers Grove 2002,
 • Dommershausen W.,  hll, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, T. 2, ed. G. J. Botterweck, H. Ringgren, Stuttgart, Berlin – Köln – Mainz 1977
 • Hasel G. F.,  zā‛aq, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, T. 2, ed. G. J. Botterweck, H. Ringgren, Stuttgart, Berlin – Köln – Mainz 1977
 • Johnson B.,  sādaq, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, T. 6, ed. H.J. Fabry, H. Ringgren, Stuttgart, Berlin, Köln 1989
 • Marmorstein A., The Doctrine of Merits in Old Rabbinical Literature, London 1920
 • Noth M., Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, Stuttgart 1948
 • Rad G. von, Das Erste Buch Mose Genesis, Göttingen 1976
 • Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986
 • Ringgren H.,  rāša‛, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, T. 7
 • Seebass H., Vätergeschichte I (11,27-22,24), Neukirchen-Vluyn 1997
 • Seebass H., Vätergeschichte I (11,27-22,24), Neukirchen-Vluyn 1997
 • Sefer haJaszar 62, http://qbyh.org/The%20Scriptures/Pseudepigrapha/Seforim/ Sefer%20Ha%20Yashar.pdf (data dostępu: 20.09.2012).
 • Die Tora in jüdischer Auslegung. Band I Bereschit, ed. W. G. Palut, Gütersloh 1991
 • Wenham G.J., Genesis 16-50, Dallas 1994
 • Westermann C., Genesis. Kapitel 12-36, Neukirchen-Vluyn 1981
 • Westermann C., Genesis 2. Teilband Genesis 12-36, Neukirchen-Vluyn 1981
 • Wypych S., Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 1. Pięcioksiąg, Warszawa 1987
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1def0372-b0a4-40a3-8e8f-bc1fb213d045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.