PL EN


2015 | 224 | 185-198
Article title

Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Authors
Content
Title variants
EN
Valuation of jointly controlled entities and arrangements and their presentation in the financial statements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie rozwiązań w zakresie wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Osiągnięcie powyższego celu wymaga przyjęcia określonej struktury rozważań. Treść artykułu została podzielona na cztery zasadnicze części odnoszące się do: ‒ prawnych aspektów w zakresie sprawowania współkontroli, ‒ klasyfikacji współkontrolowanych podmiotów i porozumień, ‒ metod wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień zgodnie z polskim prawem bilansowym i MSSF, ‒ ujęcia skutków sprawowanej współkontroli w sprawozdaniu finansowym wspólnika. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu niezbędne było zastosowanie adekwatnych metod badawczych. Zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.
EN
The purpose of this article is to present solutions for the measurement of jointly controlled entities and arrangements and their presentation in the consolidated financial statements. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the legal aspects of joint control. The second one presents the classification of jointly controlled entities and arrangements. The third and fourth parts focus on the regulations of Polish law in the field of joint control.
Year
Volume
224
Pages
185-198
Physical description
Contributors
References
  • Ignatowski R. (2012), Nowe zasady konsolidowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, „Rachunkowość”, nr 8.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia”, Dz. Urz. UE L360/2012.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”, Dz. Urz. UE L320/2008.
  • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 „Wspólne ustalenia umowne”, Dz. Urz. UE L360/2012.
  • Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Remlein M. (2010), Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz.1186.
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 152, poz. 1223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df65aad-05a8-462b-a08d-9f1171704c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.