PL EN


2017 | 479 | 118-136
Article title

Praktyka w zakresie upubliczniania sprawozdań przez fundacje w Polsce – studium przypadku fundacji banków komercyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena transparentności fundacji banków komercyjnych (podmiot badań) w Polsce (zakres przestrzenny badań) przez pryzmat sprawozdań dostępnych na ich stronach internetowych (przedmiot badań i materiał empiryczny), które poddano analizie porównawczej (metoda badawcza). Zakres czasowy badań to okres od 1991 r. do końca lutego 2017 r., czyli miesiąca, w którym je przeprowadzono. Badania wymagały zapoznania się z regulacjami z zakresu sprawozdawczości fundacji oraz z niezbędną literaturą przedmiotu. W artykule wyodrębniono rozdziały: Ogólna charakterystyka fundacji banków komercyjnych; Wymogi w zakresie upubliczniania sprawozdań fundacji banków komercyjnych; Ocena praktyki w zakresie udostępniania sprawozdań przez fundacje banków komercyjnych na ich stronach internetowych. W wyniku badań stanowiąca ich podstawę hipoteza zakładająca, że praktyka w zakresie upubliczniania przez fundacje banków komercyjnych sprawozdań w Internecie jest różna i wymaga doskonalenia, została zweryfikowana pozytywnie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df9aaed-49f1-4b99-baeb-4756ef22455c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.