PL EN


2012 | 2(10) | 219-230
Article title

„Sapie, dyszy i dmucha”, czyli o interiekcjach w nauczaniu języka polskiego jako obcego i rodzimego

Content
Title variants
EN
‘Huffing, Puffing and Panting’. On Interjections in Teaching Polish as a Foreign and Native Language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses different roles that the name of noises, exclamations and other onomat-opoeic lexems of expressive character that are inscribed in cultural patterns can play in de-veloping a child’s speech and in teaching Polish as a foreign and native language. It gives examples of the exercises and didactic strategies that support students in taking part in effec-tive communication and make them get used to vivd language, filled with emotions.
Contributors
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Ananiewa N., 2010, Wykrzykniki i wyrazy o charakterze wykrzyknikowym w nauczaniu polszczyzny w środowisku rosyjskojęzycznym, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna − współczesny język polski − językowy obraz świata, Kraków: Universitas.
 • Bonik B., 2011, Tropem dźwięków i odgłosów. Onomatopeje. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka, Poznań: Bonami.
 • Jackowska I., Rutkowska-Błachowiak I., 2009, Dudni, stuka czy puka? Ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka, Poznań: Bonami.
 • Lewiński P., 2001, Oto polska mowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Madeja A., Morcinek B., 2007, Polski mniej obcy, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Mączyński M., 1982, Derywacja czasowników ekspresywnych i onomatopeicznych. Zarys problematyki, „Język Polski”, z. 4–5.
 • Mieszkowicz M., b.r., Onomatopeje – zabawy dźwiękonaśladowcze w rozwoju i usprawnianiu mowy, http://poradnik-logopedyczny.pl/profilaktyka-logopedyczna/ksztaltowanie-mowy/24/ onomatopeje-zabawy-dziekonasladowcze-w-rozwoju-mowy.html [dostęp: 20.03.2012].
 • Orwińska¬ Ruziczka E., 1992, Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego, Kraków: Universitas.
 • Rozwadowski J., 1950, O zjawiskach i rozwoju języka, Kraków: skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa.
 • Siatkowska E., 1977, Wyrazy dźwiękonaśladowcze a wykrzykniki, „Poradnik Językowy”, nr 3.
 • Skorek E.M., 2006, 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dfb8b75-ad9f-4a71-8c5d-e793e3b43a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.