Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 3 | 119-128

Article title

Method of planning construction projects, taking into account risk factors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents an original method of planning construction projects, taking into account the influence of potential risk factors. The method is called the Method of Construction Risk Assessment (MOCRA). According to this method, first the material-financial plan of a project (a construction project in the example provided) is analyzed. Then risk factors are identified, taking into account the project’s specificity. The end result of this stage is a list of risk factors. In the third stage the risk is reduced or minimized where possible. Finally, the specified risk factors are quantified, which is a difficult task. The effectiveness of the risk assessment depends on how thoroughly this task is carried out. Since point scale assessment of risk does not appeal to engineers, in MOCRA quantified risk is allocated in the material-financial plan. Thanks to this, one can prepare contingency plans, i.e. plans (action variants) to be implemented when particular risk factors occur. Having completed the project, one can use MOCRA to check the accuracy of the assessment (forecast) and select the best contingency action variant, whereby the method’s effectiveness in planning future projects is improved.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę planowania przedsięwzięć budowlanych z możliwością uwzględniania wpływu potencjalnych czynników ryzyka. Metoda nosi nazwę MOCRA (Method of Construction Risk Assessment). W pierwszym etapie proponowanej metody przeprowadza się analizę planu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (w przedstawionym przykładzie jest to przedsięwzięcie budowlane). Następnie, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego obiektu, dokonuje się identyfikacji czynników ryzyka. Ten element analizy jest jednocześnie drugim etapem metody MOCRA, którego finalny efekt sprowadza się do opracowania zestawienia – listy czynników ryzyka. Etap trzeci polega na redukcji lub zminimalizowaniu ryzyka tam, gdzie jest to możliwe. W kolejnym etapie dokonuje się kwantyfikacji wyspecyfikowanych czynników ryzyka. Etap ten jest trudny, ale od rzetelności jego wykonania zależy w dużym stopniu efektywność oceny ryzyka. Ocena punktowa ryzyka nie trafia do wyobraźni inżynierów, dlatego w metodzie MOCRA dokonuje się alokacji skwantyfikowanego ryzyka w planie rzeczowo-finansowym. Konsekwencją takiego działania jest możliwość budowy planów awaryjnych, czyli planów realizowanych na wypadek wystąpienia poszczególnych czynników ryzyka. Taki plan awaryjny można traktować jako wariant działania. Po zrealizowaniu inwestycji istnieje możliwość, na bazie metody MOCRA, określenia trafności oceny (prognozy) i wybrania najlepszego wariantu awaryjnego, co poprawia skuteczność metody w planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę aspekt utylitarny metody, przedstawiono przykład jej zastosowania w planowaniu realizacji przedsięwzięcia budowlanego, którego wykonawcą była średnia firma budowlana. Podsumowując, przedstawiona metoda nie może być traktowana jako „magiczna skrzynka”, która rozwiązuje wszystkie problemy predykcji potencjalnych zagrożeń oraz ich wpływu na realizację inwestycji. Można jednak traktować ją jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny, związany z planowaniem realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

119-128

Physical description

Contributors

 • Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy, Department of Management, Czajkowskiego 100, 51-150 Wrocław, Poland
 • Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Faculty of Management and Administration, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland

References

 • COCKSHAW A., FERGUSON D., GRACE P., RAMP – Risk Analysis and Management for Project, Institute of Civil Engineers and Institute of Actuaries, London 2000.
 • HASTAK M., SHAKED A., ICRAM: Model for International Construction Risk Assessment, Journal of Management in Engineering, USA 2000, No. 38, s. 59–69.
 • KASPROWICZ T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa 2002.
 • NOGALSKI B., SKORUPKA D., Zarządzanie ryzykiem realizacji inwestycji budowlanych, Zeszyty Naukowe, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, 2006, Nr 420/8, s. 71–84.
 • OSTROWSKA E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 • Risk 4.1. for Project – Instrukcja użytkowania, Licencja nr S/N 10867253.
 • ROYER P.S., Project Risk Management, Copyring by Management Concepts, Inc., Virginia, USA 2002.
 • SKORUPKA D., HASTAK M., Identification and Analysis of Risk Indicators of an Increase in Construction Project Costs, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Krynica 2006, Nr 59, s. 223–230.
 • SKORUPKA D., Risk Quantification and Allocation in Construction Schedule, Zeszyty Naukowe Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, Architektura i Budownictwo we Lwowie, Lwów 2006, No. 7, 363 c., s. 160–168.
 • SKORUPKA D., Metoda identyfikacji i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, WAT, Warszawa 2007.
 • SKORUPKA D., Identification and Initial Risk Assessment of Construction Projects in Poland, Journal of Management in Engineering, American Society of Civil Engineers, Florida International University, 2008, No. 3, s. 120–127.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dfdf863-680a-418e-bc71-46aeff16d96c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.