PL EN


Journal
2016 | 2 (24) | 105-118
Article title

Projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2050 – możliwe scenariusze i perspektywy rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
The project of Polish energy policy to the year 2050 – possible scenarios and prospects of development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza scenariuszy rozwoju energetyki w Polsce do 2050 roku. Autor dokonał przeglądu możliwych wariantów rozwoju polskiej elektroenergetyki w oparciu o przygotowywany przez administrację rządową projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Dokument przewiduje możliwość realizacji jednego z trzech scenariuszy mających istotne znaczenie dla przyszłego kształtu energetyki w Polsce. Tekst stanowi próbę krytycznej oceny szans i zagrożeń związanych z ewentualną realizacją poszczególnych scenariuszy oraz skali niezbędnych inwestycji.
EN
The purpose of the article is to analyze the possible scenarios of power industry development in Poland to the year 2050. The author reviewed the possible variants of development of the Polish electric power industry based on Government energy policy project. The Government project (still in preparation) provides three scenarios of the future power industry shape. The text is an attempt of evaluation the opportunities and risks associated with the possible implementation of the individual scenarios and the scale of the necessary investments.
Journal
Year
Issue
Pages
105-118
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • Areva (2008), Wszystko o energetyce jądrowej. Od atomu A do cyrkonu Zr, b.m.w.
 • Biznes Alert (2016), Tchórzewski: Na przełomie roku decyzje o budowie elektrowni w technologii czystego węgla, https://biznesalert.pl/tchorzewski-przelomie-roku-decyzje-o-budowie-elektrowni-technologii-czystego-wegla/
 • Czapigo-Czapla M., Brzeziński, D. (2016), Gaz ziemny, http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/gaz_ziemny
 • Kaczmarek A. (2011), Opłacalność bloków skojarzonych gazowo-parowych – wybrane aspekty, https://www.energetykacieplna.pl/artykuly/oplacalnosc-blokow-skojarzonych-gazowo-parowych-wybrane-aspekty-37080-6
 • Kotowski W.W. (2008), Elektrownie nowej generacji, „Rurociągi” nr 3(53)
 • Malon A., Tymiński M. (2015), Metan pokładów węgla, http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/mpw/2015
 • Michalak J. (2016), Strategia niskoemisyjnego rozwoju UE a polityka energetyczna Polski do 2050 r., Biuletyn PISM nr 56, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-56-1406
 • Ministerstwo Gospodarki (2015), Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku – wersja 0.6, http://bip.me.gov.pl/node/24670
 • PGNiG (2016), PGNiG przystępuje do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla pod patronatem ONZ, http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/newslist/id/pgnig-przystepuje-do-miedzynarodowego-centrum-doskonalosci-wzakresie-metanu-z-kopaln-wegla-pod-patronatem-onz/newsGroupId/10184
 • Popkiewicz M. (2015), Porozumienie klimatyczne w Paryżu, http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porozumienie-klimatyczne-w-paryzu-124
 • Porozumienie paryskie – Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (2016), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 282/4, http://eurlex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=pl
 • Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu (2015), COM/2015/080 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080
 • Strupczewski A. (2016), Reaktory wysokotemperaturowe będą wsparciem dla górnictwa, http://biznesalert.pl/strupczewski-reaktory-wysokotemperaturowe-beda-wsparciem-dlagornictwa-analiza/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e04dbf7-5f6c-407b-8761-cd59c5551a9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.