PL EN


2013 | 2(23) | 47-64
Article title

Perceived strategic uncertainty and early recognition of changes in business environment: A study of selected Polish innovative companies

Authors
Content
Title variants
PL
Postrzegana strategiczna niepewność otoczenia i wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji. Studium wybranych polskich przedsiębiorstw innowacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Contemporary business organizations are facing increasingly turbulent environments, ones dramatically complex and changeable, where changes occur rapidly, are difficult to foresee, and emerge from discontinuous processes. This commonly acknowledged growing turbulence of most organizations’ environments calls for a new kind of action, which would restore at least some control over the environment to decision makers within their organizations. This new kind of action is collecting information in form of weak signals by early recognition systems. Previous body of research strongly suggests that the more strategic uncertainty in the environment is perceived by managers and decision makers, the more advanced early recognition systems tend to be. The system’s advancement is understood as the intensity with which the objective of early recognition is perused. Drawing on the existing research, coming mostly from English-language scholarly literature, as well as the author’s own empirical research conducted among Polish innovative Small and Medium-Sized Enterprises, the author attempts to empirically confirm hypothesized effects the environment perceived as uncertain have on business organizations, that is their proneness to engage in early recognition, as well as the intensity with which they approach the problem of weak signal detection and understanding. To the best of the author’s knowledge, this study is the first to address these assumption in the context of Polish business organizations, and it provides additional supporting proof for the current theory.
PL
Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach otoczenia turbulentnego, które charakteryzuje się dużą złożonością i zmiennością. Warunki te powodują, że przewidywanie zmian, jakie wyłaniają się z procesów nieciągłych, jest niezwykle trudne. Powszechna zgoda praktyków i teoretyków zarządzania co do wzrastającej turbulencji otoczenia organizacji wymaga poszukiwania nowych sposobów działania, które pozwolą menedżerom na choćby ograniczoną kontrolę nad otoczeniem. Ten nowy sposób działania to gromadzenie i przetwarzanie informacji niesionych przez tak zwane słabe sygnały w ramach systemów wczesnego rozpoznania. Przegląd badań z obszarów systemów wczesnego rozpoznania i niepewności otoczenia wskazuje, że im większa – w ocenie menedżerów – postrzegana strategiczna niepewność otoczenia, tym bardziej zaawansowany system. Zaawansowanie systemu rozumiane jest jako intensywność, z jaką realizowany jest cel wczesnego rozpoznania. Opierając się na istniejącej, głównie anglojęzycznej literaturze, jak również na badaniach własnych autora zrealizowanych na próbie polskich przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora MiŚP, w artykule podejmowana jest próba empirycznej weryfikacji wpływu otoczenia postrzeganego jako niepewne na przedsiębiorstwa, ich skłonność do zaangażowania się we wczesne rozpoznanie, również intensywność działań związanych z percepcją i interpretacją słabych sygnałów. Według wiedzy autora prezentowane wyniki badania empirycznego są pierwszymi, które zajmują się problemem relacji pomiędzy postrzeganą strategiczną niepewnością a wczesnym rozpoznaniem w kontekście polskich przedsiębiorstw, i dostarczają dodatkowych dowodów prezentowanej teorii.
Year
Issue
Pages
47-64
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
author
 • Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki Technology, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel.: +48 12 628 24 84
References
 • Ansoff I. Zarządzanie strategiczne. Transl. by K. Obłój, J. N. Sajkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985.
 • Ansoff I., McDonnell E. Implanting strategic management. New York: Prentice Hall, 1990. ISBN 0-13-451915-9.
 • Auster E., Choo Ch.W. “Environmental scanning by CEOs in two Canadian industries”. Journal of the American Society for Information Science, 1993, vol. 44, no. 4.
 • Bielski M. Organizacje – istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. ISBN 83-7016-925-2.
 • Burns A.C., Bush R.F. Marketing research. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009. ISBN 013-896606-0.
 • Burns T., Stalker G.M. The management of innovation. Oxford: Oxford University Press, 1994.
 • Choo Ch.W. Information management for the intelligent organization. Medford: ASIS, 1998. ISBN 1573870579.
 • Choo Ch.W., Detlor B., Bergeron P., Heaton L. “Working with information: Information management and culture in a professional service organization”. Journal of Information Science, 2006, no. 32 (6).
 • Czekaj J. Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. ISBN 83-7252-067-4.
 • Daft R.L. Organization theory and design. Saint Paul, MN: West Publishing, 1989. ISBN 0-314-46341-0.
 • Daft R.L., Sormunen J., Parks D. “Chief executive scanning, environmental characteristics and company performance: An empirical study”. Strategic Management Journal, 1988, vol. 9, no. 2.
 • Daft R.L., Weick K.E. “Toward a model of organizations as interpretation systems”. Academy of Management Review, 1984, vol. 9, no. 2.
 • Emery F.E., Trist W.L. “The casual texture of organizational environments”. Human Relations, 1965, vol. 18.
 • Fahey L., Narayanan V.K. Macroenvironmental analysis for strategic management. Saint Paul, MN: West Publishing, 1986. ISBN 0314852336.
 • Grote G. Management of uncertainty. Theory and application in the design of systems and organizations. London: Springer, 2009. ISBN 978-1-84882-373-0.
 • Hambric D.C. “Environmental scanning and organizational strategy”. Strategic Management Journal, 1982, vol. 3, no. 2.
 • Hamel G., Prahalad C.K. Przewaga konkurencyjna jutra. Transl. by M. Albigowski. Warszawa: Business Press, 1999. ISBN 83-87474-55-X.
 • Hatch M.J. Teoria organizacji. Transl. by P. Łuków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13541-7.
 • Kaye D. “The nature of information”. Library Review, 1995, vol. 44, no. 8.
 • King W.R., Cleland D.I. (eds.). Strategic planning and management handbook. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1987. ISBN 0442247311.
 • Kirschkamp A. A contingency-based view of chief executive officers’ early warning behavior. Oestrich-Winkel: Deutscher Universität-Verlag, 2006.
 • Lenz R.T., Engledow J.L. “Environmental analysis units and strategic decision-making: A field study of selected ‘leading-edge’ corporations”. Strategic Management Journal, 1986, vol. 7, no. 1.
 • Lipshitz R., Strauss O. “Coping with uncertainty: A naturalistic decision making analysis”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1997, vol. 69, no. 2.
 • Milliken F. “Three types of perceived uncertainty about the environment: State effect and response uncertainty”. Academy of Management Review, 1987, vol. 12, no. 1.
 • Morgan G. Obrazy organizacji. Transl. by Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12235-8.
 • Narayanana V.K., Nath R. Organization theory. A strategic approach. Boston: Irwin, 1993. ISBN 0256087784.
 • Nizard G. Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Transl. by Z. Podlesiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12623-X.
 • Penc-Pietrzak I. “Analiza otoczenia firmy”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2002, no. 11.
 • Sawyerr O.O. “Environmental uncertainty and environmental scanning activities of Nigerian manufacturing executives: A comparative analysis”. Strategic Management Journal, 1993, vol. 14, no. 4.
 • Smircich L., Stubbart C. “Strategic management in an enacted world”. Academy of Management Review, 1985, vol. 10, no. 4.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. Ranking najbardziej innowacyjnych firmy w Polsce [online, accessed: 2010-06-01]. Warszawa 2008. Available online: www.innowacyjnefirmy.pl.
 • Thomson J.D. Organization in action. New York: McGraw-Hill, 1967.
 • Tushman M.L., Nadler D.A. “Information processing as an integrating concept in organizational design”. Academy of Management Review, 1978, vol. 3, no. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e069172-427b-4a32-8ed7-6c774347add2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.