PL EN


2018 | 509 | 282-291
Article title

Pomiar kapitału intelektualnego kraju – wybrane problemy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kapitał intelektualny kraju (NIC) w gospodarkach opartych na wiedzy stanowi istotny czynnik warunkujący zdolność kraju do tworzenia bogactwa gospodarki, jego rozwoju czy budowania przewagi konkurencyjnej. Determinuje to konieczność wypracowania wystandaryzowanych narzędzi, które umożliwią nie tylko pomiar NIC, lecz także dokonywanie porównań między poszczególnymi gospodarkami. Jest to jednak skomplikowany proces. Wypracowane dotychczas rozwiązania nie znalazły powszechnego zastosowania. Wymaga to prowadzenia dalszych badań. Rozwiązaniem byłoby wypracowanie podejścia metodologicznego, które opierałoby się na standardzie regulującym trzy podstawowe obszary NIC: model konceptualny, który wyznacza granice jego operacjonalizacji; katalog wskaźników identyfikujący i opisujący poszczególne komponenty; formuła analityczna modelu pomiarowego. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych podejść do pomiaru NIC oraz ograniczeń związanych z pomiarem.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e1423d4-83ee-4211-b8c1-1d039b7b7cec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.