PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 85-93
Article title

W poszukiwaniu sensu zdarzeń za pośrednictwem świata filmu z perspektywy poznawczo-narracyjnej

Content
Title variants
EN
Searching for the Sense of Events Using the World of Film from the Cognitive-Narrative Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przybliżenie teorii wyjaśniających kwestię oddziaływania filmu na procesy rozumienia zarówno własnych postaw i zachowań, jak i otoczenia społecznego. Obszar podjętych poszukiwań wyznaczają teorie z zakresu: psychologii mediów oraz wywodzące się z paradygmatu poznawczo-narracyjnego. Omówione zostały koncepcje: identyfikacji, relacji paraspołecznych oraz kluczowe rozstrzygnięcia w zakresie znaczenia procesów narracyjnych dla tożsamości jednostki.
EN
The purpose of the paper is to discuss some theories that explain the issue of the impact of the film on the processes of understanding both own attitudes and behavior as well as the social environment. The area of research is determined by theories in the field of media psychology and derived from the cognitive-narrative paradigm. The following concepts are discussed: identification, parasocial relationship and key decisions on the importance of narrative processes for the identity of the individual.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
References
 • Avildsen John G. 1984. Karate Kid. Columbia Pictures.
 • Csíkszentmihályi Mihály. 2005. Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. M. Wajda-Kacmajor (przeł.). Taszów.
 • Doliński Dariusz. 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk.
 • Eyal Keren, Cohen J. 2006. “When Good Friends Say Goodbye: A Parasocial Breakup Study”. Journal of Broadcasting e-Electronic Media 50(3). 502–523.
 • Gerbner George, Gross L., Morgan M., Signorielli N. 1986. Living with television: The dynamics of the cultivation process. W Perspectives on media media effects. J. Bryant, D. Zillman (eds.). New York. 17−40.
 • Gergen Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. M. Marody (przeł.). Warszawa. 502–523.
 • Giles David C. 2002. “Parasocial Interaction: A review of the literature and a model for future research”. Mediapsychology 4. 279–305.
 • Greenwood Dara. 2008. “Television as escape from self: Psychological predictors of media involvement”. Personality and Individual Differences, Vol. 44. 414–424.
 • May Rollo. 1995. O istocie człowieka – szkice z psychologii egzystencjalnej. M. Moryń, Z. Wiese (przeł.). Poznań.
 • Oleś Piotr K. 2005. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa.
 • Oleś Piotr K. 2009. Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka. W Nowe idee w psychologii. J. Kozielecki (red.). Gdańsk. 216–235.
 • Thompson John B. 2006. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. I. Mielnik (przeł.). Wrocław.
 • Trzebiński Jerzy (red.). 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk.
 • Sestir Marc, M.C. Green. 2010. “You are who you watch: Identification and transportation effects on temporary self-concept”. Social Influence 5 (4). 272−288.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e14fc7d-b2a9-427d-9b53-c12d3095f2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.