PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 123-136
Article title

Obraz dziecka ukazany w polskich serialach telewizyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Image of the child depicted in Polish television series
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dzieciństwo jest przedmiotem wielu wyobrażeń, które przedstawiają w jaki sposób postrzega społeczeństwo najmłodszych. Okres ten jest tworem społeczeństwa, znajdującym się pod wpływem oddziaływań religijnych, kulturowych, społecznych i wielu innych. Każdego dnia dociera do ludzi mnóstwo informacji. W dzisiejszym świecie następuje dominacja komunikacji obrazowej nad werbalną i ta kształtuje w dużym stopniu mentalność społeczeństwa. W związku z tym media pełnią istotną rolę w kształtowaniu potocznego myślenia o dziecku i wartościach jego życia. Środki przekazu społecznego, m.in. seriale, dają nie tylko obraz obecnie pożądanej rzeczywistości, lecz pełnią też rolę wzorotwórczą i wzorodawczą.
EN
Childhood is an object of numerous images which present how society sees the youngest. This period is a construct of society under religious, cultural, social, and many other influences. Numerous pieces of information reach people every day. In the contemporary world pictorial communication dominates the verbal one and it shapes to a great extent the mentality of society. Thus, the media play an important role in the shaping of common thinking about the child and the values of its life. The media of mass communication, television series among others, display not only an image of the presently desirable reality, but also create and present a model and a pattern.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski,
References
 • Aries P., Historia dzieciństwa, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995.
 • Bernas E., Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej, „Forum Nauczycielskie.Piotrkowski Kwartalnik Oświatowy” 2006, nr 35.
 • Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1985.
 • Bruner J., Kultura edukacji, Wyd. Universitas, Kraków 2010.
 • Ferenz K., Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 • Ferenz K., Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2003.
 • Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wyd. Uniwer. Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 • Gajda J., Telewizja, młodzież, kultura, WSiP, Warszawa 1987.
 • Gajda J., Środki masowego przekazu w wychowaniu, Wyd. UMCS, Lublin 1988.
 • Godzic W. (red.), 30 najlepszych programów w historii TVP, Wyd. WSPS, Warszawa 2005.
 • Helman A., Psychologiczne podstawy recepcji przekazów audiowizualnych, [w:] J. Chrapek (red.), Kościół a środki społecznego przekazu, Wyd. Pallottinum, Warszawa 1990.
 • Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.
 • Izdebska H., Szczęście dziecka, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa 1988.
 • Jankowski M., Kulturowe oddziaływanie telewizji w epoce reality shows, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Key E., Stulecie dziecka, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów z dnia 20.11.1989.
 • Leo S., Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć. Poradnik dla rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2002.
 • Łobocki M., ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1999.
 • Neckar-Ilnicka T., Perspektywy dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Pielkowa J., Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa 1980.
 • Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, „Wychowanie w Rodzinie”, t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 • Schiller P., Bryant T., Wychowuj mądrze. Naucz dziecko podstawowych 16 wartości, Wyd. Lieber, Warszawa 2004.
 • Smolińska B., Szczęśliwe dzieciństwo dojrzałe rodzicielstwo. Drogi proste i bezdroża, Jacek Santorski & Co Agencja Wyd., Warszawa 2006.
 • Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1., Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Spock B., Rothenberg B.M., Pielęgnowanie i wychowywanie, Wyd. PZWL, Warszawa 1994.
 • Strykowski W., Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, „CHOWANNA”, t. 1 (20): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie, S. Juszczyk (red.), Wyd. Uniwer. Śląskiego, Katowice 2003.
 • Toeplitz K.T., Mieszkańcy masowej wyobraźni, Państwowy Instytut Wyd., Warszawa 1970.
 • Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2006.
 • Ziemska M., Rodzina i dziecko, Wyd. PWN, Warszawa 1979.
 • Żywczok A., Wychowanie do radości życia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 • Bogucka T., Czy telewizja musi być coraz gorsza?, www.gazeta.pl/duzyformat [dostęp:23.02.2008].
 • http://rodzinka.tvp.pl/o-serialu [dostęp: 05.04.2012].
 • http://www.egospodarka.pl/56660,Ogladalnosc-TV-w-wakacje-2010,1,39,1.html [dostęp:25.04.2012].
 • http://www.egospodarka.pl/63006,Ogladalnosc-wiosennej-ramowki-TV,1,39,1.html [dostęp:25.04.2012].
 • http://www.filmoznawcy.umk.pl/teksty/krawczewska_homosie.html [dostęp: 12.12.2012].
 • http://www.filmoznawcy.umk.pl/teksty/krawczewska_homosie.html [dostęp: 12.12.2012].
 • http://www.khg.uni.wroc.pl/files/7khg11_matyjas_t.pdf [dostęp: 25.11.2012].
 • http://www.szkolasokoly.republika.pl/Mass.htm [dostęp: 21.06.2012].
 • http://www.tvp.pl/seriale/obyczajowe/klan/o-serialu [dostęp: 05.04.2012].
 • http://www.tvp.pl/seriale/obyczajowe/plebania/o-serialu [dostęp: 05.04.2012].
 • http://www.tvp.pl/seriale/obyczajowe/zlotopolscy/o-serialu [dostęp: 05.04.2012].
 • Matyjas B., Obraz dzieciństwa globalnego. Kontekst Pedagogiczny, „Kultura – Historia– Globalizacja” 2012, nr 11, s. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e18a2ae-df67-4554-ae08-c8a3200a4b40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.