PL EN


2017 | 8 | 1 | 92-100
Article title

Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych)

Content
Title variants
EN
The Language Competences of the Future Primary Education Teachers (on examples of diploma thesis)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poziomu językowych kompetencji studentów – przyszłych nauczycieli. Autorzy pokazują przykłady błędów, które pojawiają się w pracach dyplomowych studiujących. Zwracają uwagę na skutki ujawnionych usterek w komunikowaniu wyników prowadzonych badań oraz na efekty błędnych użyć określonych struktur językowych mających swe czysto komunikacyjne i kulturowe konsekwencje. Postulują zmiany w sposobie myślenia o roli nauki o kulturze języka w programach studiów pedagogicznych.
EN
The purpose of the following study is to present the language competences of the students – those who are expected to be the future teachers. The authors indicate exemplary mistakes appearing in students thesis. The article focuses on the effects of the revealed faults appearing during the explanations of the researches as well as on the effects of linguistic structures misusing, what implicate communication and cultural consequences. The authors postulate to make a change in the way of thinking about the role of education within the scope of a linguistic culture in pedagog-ical studies programs.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
92-100
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki i Systemów Edukacyjnych
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
References
 • Bielska, B. (2015). „Magisterkę kupię”. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości. Toruń: Wyd. UMK.
 • Jakubowska-Ożóg, A. (2014). Skopiować, spisać, skleić, czyli zmagania ze słowem studentów polonistyki (na przykładzie prac dyplomowych). W: K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra (s. 218–226). T. 1. Kraków: Universitas.
 • Kowalikowa, J. (1995). Między kulturą języka a skutecznością komunikacyjną, czyli jak się mówi dzisiaj w szkole. W: W. Pisarek, H. Zgółkowa (red.), Kultura języka dziś (s. 214–223). Poznań: Kurpisz.
 • Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Scholar.
 • Kurcz, I. (2002). Język i komunikacja. W: J. Strelau (red.), Psychologia (s. 246 274). T. 2. Gdańsk: GWP.
 • Markowski, A. (2015). Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.
 • Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Antykwa.
 • Ożóg, K. (2011). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.
 • Pisarek, W. (2004). Słowa między ludźmi. Warszawa: Trio.
 • Polański, K. (red.) (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Rittel, T. (1994). Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków: Wyd. WSP w Krakowie.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17.06.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2016, poz. 895.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. 2012, poz. 131.
 • Synowiec, H. (1996). Kultura języka nauczycieli w sytuacji lekcyjnej. W: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny. Kraków: Wyd. WSP w Krakowie.
 • Szempruch, J. (2011). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Impuls.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls.
 • Szumna, D. (2007). O języku nauczyciela klas I–III szkoły podstawowej w świetle zasad organizacji tekstu wypowiedzi. Kwartalnik Edukacyjny, 4, 18–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e1ee574-3f10-4e83-a94f-4596327af555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.