PL EN


2004 | 7 | 211-220
Article title

Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Darowizny są podstawowym środkiem wspierania przez wiernych działalności Kościołów i związków wyznaniowych. Jednak tylko część z nich ma korzystny dla podatnika wymiar finansowy w postaci możliwości skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Takie tylko darowizny będą przedmiotem niniejszego opracowania. Dotyczy to zarówno darowizn przekazywanych na mocy ustaw podatkowych, jak i ustaw o stosunku państwa do Kościołów i związków wyznaniowych oraz pomniejszenia podatku o kwoty przekazane organizacjom pożytku publicznego. Regulacje prawne dotyczące tej części prawa podatkowego ulegają ostatnio zmianom, a przyjmowane rozwiązania trudno uznać za stabilne i jednoznaczne. Nie służy to ani budowaniu pewności prawa po stronie podatników, ani tym bardziej stabilizacji w tym zakresie dobrych stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. W sytuacji prawnej wyznaczanej obecnie przez znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz przez zupełnie nową ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie widoczne są istotne zmiany. Cześć jednak przepisów, pomimo zawirowań na etapie parlamentarnych projektów nowelizacji, wykazała się trwałością.
Year
Volume
7
Pages
211-220
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 974.
  • T. Stanisławski, Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2001, t. 2, s. 81-91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e29145a-0d11-4938-bd65-f3663e9962f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.