PL EN


2013 | 7 | 135-151
Article title

Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF NATIONAL SECURITY AS A SOCIAL ORGANIZATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozważania autora na temat determinantów bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej. Podkreślone są tutaj istotne relacje z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych elementów, a jednocześnie jako całości organizacyjnej spełniającej w danym środowisku określone funkcje. Model państwa w ujęciu socjologiczno-funkcjonalnym na pierwszym miejscu stawia dobro społeczeństwa, co w konsekwencji prowadzi do konieczności zaspokojenia wszystkich potrzeb społecznych. W zakończeniu autor stwierdza, że głównym determinantem bezpieczeństwa państwa są społeczne potrzeby narodu zarówno w wymiarze funkcjonowania na arenie stosunków międzynarodowych, jak i w wymiarze funkcjonowania sfery wewnętrznej państwa.
EN
The article presents the author’s reflections on the determinants of national security as a social organization. The author draws attention to important relationships from the perspective of the functioning of individual elements and as a total organizational meeting of the specific functions in the environment. The priority of a state model in the socio-functional terms is the good of the society, which leads to the necessity of satisfying all social needs. In conclusion, the author states that the main determinant of national security are the nation’s social needs and functioning both in the arena of international relations, as well as in the sphere of the functioning of the internal dimension of the state.
Year
Volume
7
Pages
135-151
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e2a1491-3a5b-4834-8536-0e10ca9d0abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.