PL EN


2013 | 6 | 24-41
Article title

Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją

Content
Title variants
EN
Polish Security Policy – Between Autonomy and Europeanization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia ewolucję polityki bezpieczeństwa Polski. Zaangażowanie w operacje stabilizacyjne u boku Stanów Zjednoczonych w Iraku przyczyniło się do modernizacji i profesjonalizacji polskich sił zbrojnych. Polska dostrzegła, że spadek zaangażowania Amerykanów w bezpieczeństwo europejskie może być częściowo zrównoważony rozwojem WPBiO. Polska należy także do niewielu państw, których budżet na obronęnie został w czasie kryzysu finansowego zmniejszony. Wojna Rosji z Gruzją i szantaż gazowy wobec Ukrainy skłoniły Polskę do rozwijania samodzielnych zdolności obronnych.
EN
The article describes the evolution of Poland's security policy. Poland's involvement in stabilization operations together with the United States in Iraq contributed to the modernization and professionalization of the Polish armed forces. Poland noticed, however, that the decrease of American involvement in European security may be partly balanced by the development of CSDP. Poland belongs to a small number of countries whose defense budgets were not cut in times of financial crisis. Russia's war with Georgia and gas blackmail in Ukraine induced Poland to develop autonomous military capacity.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
24-41
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Instytut Europeistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
References
 • Balcerowicz B., Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, [w:] Bieleń S., Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2010.
 • Bezpieczeństwo Narodowe, Aspekty bezpieczeństwa militarnego w ujęciu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, 2012.
 • CBOS, Komunikat z badań, Opinia Publiczna wobec misji w Afganistanie, Warszawa 2009.
 • Chappell L., Germany, Poland and the Common Security and Defence Polity. Converging Security and Defence Perspectives in an Enlarged EU, New York 2012.
 • Cieniuch M., Wymagania wobec Sił Zbrojnych RP w świetle nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, [w:] Lis A., Reczkowski R. (red.), Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP, Bydgoszcz 2012.
 • Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 • Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa 1998.
 • Czaputowicz J., Zaangażowanie w Iraku a polska polityka europejska, „Polska w Europie” , nr 3 (47) 2004.
 • Dickow M., Linnenkamp H., Maulny J. P., Terlikowski M., Weimar Defence Cooperation — Projects to Respond to the European Imperative, Warszawa 2011.
 • European Voice, Spinant D., Taylor S., Polish Premier: EU Should Be Military Power, 31.08.2006. Financial Times, Cienski J., Wagstyl S., Poland Proposes an EU Army Tied to NATO, November 5, 2006.
 • Grevi G., Keohanne D., ESDP Resources, [w:] Grevi G., Helly D., Keohane D. (red.), European Security and Defence Policy: The First ten Years (1999-2009), Paris 2009.
 • Koziej S., Pierwsza dekada funkcjonowania w strukturach bezpieczeństwa NATO i UE – strategiczne doświadczenia Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” Nr 22, 2012.
 • Koziej S., Pierwsza dekada funkcjonowania w strukturach bezpieczeństwa NATO i UE – strategiczne doświadczenia Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe" nr 22 , 2012.
 • Kuźniar R., Wewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej [w:] Kuźniar R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.
 • Lasoń M., Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału wojska polskiego w operacji ISAF w Afganistanie, Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2011.
 • Longhurst K., Zaborowski K., The New Atlanticist: Poland’s Foreign and Security Policy Priorities, London 2007.
 • Lorenz W., Grupa bojowa UE – szansa na przełom we współpracy Grupy Wyszehradzkiej?, „Biuletyn PISM” Nr 38 (1014), 16 kwietnia 2013.
 • Major C. Wassenberd , F., Warsaw's Ambitious CSDP Agenda, SWP Comments 25, September 2011.
 • Meyer Ch. O., Strickmann E., Solidifying Constructivism: How Material and Ideational Factors Interact in European Defence, „Journal of Common Market Studies” 2011.
 • O'Donnell C. M., Poland's U-turn on European Defence: A Missed Opportunity?, Policy Brief, Centre for European Reform, March 2012.
 • Osica O, Poland’s Role in CFSP/CESDP: Added Value or a Trouble Maker?, [w:] Overhaus M., Maull, S. Harnisch H. W. (red.), Part II, The European Security Strategy Paper Tiger Or Catalyst for Joint Action?, Perspectives from Italy, Poland, Austria and Finland, Newsletter 2004, 5 (14), http://www.deutsche-aussenpolitik.de/newsletter/issue14.pdf ,8.05.2013.
 • Schimmelfenning F., The EU, NATO and the Integration of Europe. Rules and Rhetoric, Cambridge 2003.
 • Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2012-2022, projekt z kwietnia 2012 roku.
 • Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2012.
 • Terlikowski M., Grupa bojowa Unii Europejskiej pod polskim dowództwem, „Biuletyn PISM” nr 3 (611), 11 stycznia 2011.
 • The Independent, Poles Angry at Pipeline Pact, 1 May 2006, 8.05.2013.
 • Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa, 2012.
 • Żurawski vel Grajewski P., Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e2ac9f7-a22d-4fbf-80bd-17eaf0e33a2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.