PL EN


2012 | 28 | 257-272
Article title

Pomiar i ocena działalności promocyjnej na podstawie strategicznej karty wyników

Authors
Content
Title variants
EN
Measuring and evaluating promotion activity based on the Strategic Balanced Scorecard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnące znaczenie działań w zakresie komunikacji podmiotu z otoczeniem, a co za tym idzie – znaczny udział kosztów promocji w budżecie niemal każdej jednostki rynkowej oraz ich rosnące tempo wzrostu powodują konieczność pomiaru i oceny obszaru promocji. Pomiar działalności promocyjnej oparty na wskaźnikach finansowych może być niewystarczający. Konieczne jest uzupełnienie ich o miary niefinansowe. Narzędziem pomocnym w analizie tej działalności może być strategiczna karta wyników, która uwzględniając cztery perspektywy: finansową, procesów wewnętrznych, klientów oraz uczenia się i rozwoju, pozwala w pełni ocenić obszar promocji. Celem artykułu jest przedstawienie problemu pomiaru i oceny działalności promocyjnej na podstawie strategicznej karty wyników. Zaproponowano w nim wskaźniki finansowe i niefinansowe oraz określono podstawowe problemy związane z pomiarem działalności wpływającym na jej ocenę, opartym na finansowych, ilościowych i jakościowych wskaźnikach, wynikających ze specyfiki działalności promocyjnej.
EN
The paper presents the problem of measuring and evaluating promotion activity based on the Strategic Balanced Scorecard. Measuring this area demands firstly description of the characteristics of promotion activity. The Balanced Scorecard is the concept which provides foundations for regular use of measurements system of all organizations. To implement the Strategic Balanced Scorecard need the measures are divided into four perspectives: financial, customer, internal learning, and growth. Applying the Strategic Balanced Scorecard may be a useful tool to help to optimize management and controlling promotion activity. The author points out the major methodological difficulties, mainly linked with the problem of measuring promotion processes.
Year
Issue
28
Pages
257-272
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  • Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996.
  • Koszty i efekty działań marketingowych, red. L. Garbarski, SGH, Warszawa 2008.
  • Pabian A., Student jako beneficjent działań promocyjnych szkół wyższych, „Marketing i Rynek” 2008, nr 8.
  • Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, „Monografie i Opracowania” nr 190, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  • Wrzosek W., Wokół efektów marketingu, „Marketing i Rynek” 2006, nr 5.
  • Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • www.iasb.org.uk [1.10.2011].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e2b01f4-c6f6-48d5-9010-67a7b32a9b0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.