PL EN


2011 | 2 | 302-304
Article title

Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom informacji o lekach w kontekście zagrożeń w ruchu drogowym i miejscu pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Świątek B. Błędy w praktyce lekarza rodzinnego – odpowiedzialność karna. Pol Med Rodz 2004; 6(3): 884–888.
  • Susło R, Drobnik J, Trnka J. Zakres kompetencji lekarza rodzinnego w kontekście odpowiedzialności za błędy medyczne.Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 484–487.
  • Trnka J, Drobnik J, Susło R, i wsp. Podstawy błędu medycznego z uwzględnieniem pracy lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2007; 9(3): 880–883.
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn.zm.).
  • Świątek B. Podstawy prawne komunikowania się w medycynie. W: Barański J, Waszyński E, Steciwko A, red. Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum; 2000: 215–231.
  • Kliszcz J. Empatia a relacja lekarz–pacjent. W: Barański J, Waszyński E, Steciwko A, red. Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum; 2000: 63–85
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e2cc51b-a444-42e4-b65c-6da30b1318e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.