Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(43) | 117-126

Article title

The role of the organization’s leadership in risk management according to norm ISO 31000:2018

Authors

Content

Title variants

PL
Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The main aim of the article is to determine the role of leadership in risk management in the organization in accordance with the ISO 31000:2018. An additional goal of the article is to make an attempt to identify the risk factors occurring in business activities and to create management styles that take into account their existence. The study shows that some various factors of a political, economic and social nature might be the source of risk. These factors create both opportunities and threats for the organization. It turns out that the normative approach to risk means the existence of two levels of supervision in risk management. There is a structural supervision implemented in relation to the organization’s policy and strategy. There is also a task supervision, carried out in particular in relation to the level of operational activity. The research shows that according to the ISO 31000:2018 standard, management, regardless of the type of supervision exercised, is an element of the risk management framework and the principles of risk management are the basis of management’s operations. The provision of resources and documenting risk management are the most important management tasks related to risk management.
PL
Celem głównym artykułu jest określenie roli kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem w organizacji zgodnie z normą ISO 31000:2018. Dodatkowym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników ryzykogennych występujących w działalności gospodarczej i kreowania stylów zarządzania uwzględniających ich istnienie. W pracy wykazano, że źródłem ryzyka są różnorodne czynniki o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym stwarzające dla organizacji zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w normatywnym podejściu do ryzyka przewiduje się dwupoziomowy nadzór w zarządzaniu ryzykiem. Jest to nadzór strukturalny, realizowany w stosunku do polityki i strategii organizacji, oraz nadzór zadaniowy, realizowany w szczególności w stosunku do poziomu działalności operacyjnej. Z badań wynika, że według normy ISO 31000:2018 kierownictwo, niezależnie od rodzaju sprawowanego nadzoru, jest elementem struktury ramowej zarządzania ryzykiem, a istotnymi czynnikami podejmowania zadań przez kierownictwo są zasady zarządzania ryzykiem. W obszarze najważniejszych zadań kierownictwa związanych z zarządzaniem ryzykiem znajdują się zapewnienie zasobów oraz dokumentowanie zarządzania ryzykiem.

Year

Issue

Pages

117-126

Physical description

Dates

published
2019-09

Contributors

author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Zarządzania

References

 • Bizon-Górecka, J. (2002). Systemowe zarządzanie ryzykiem jako panaceum na ryzyko zarządzania organizacją. Przegląd Organizacji, 9, 38.
 • Bryde, J. D. (2003). Project management concepts, methods and application. International Journal of Operations and Production Management, 23 (7), 75–93.
 • Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 8374831340.
 • Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 9788373358171.
 • Emblemsvåg, J., Kjølstad, L. E. (2002). Strategic risk analysis—a field version. Managament Decision, 40 (9), 842–852.
 • Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154035.
 • Jedynak, P., Szydło, S. (1997). Zarządzanie ryzykiem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304043564.
 • Jędralska, K. (2010). Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych. In: J. Lichtarski, H. Jagoda (eds.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 9788376950167.
 • Kaczmarek, T. T. (2010). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin. ISBN 9788379304554.
 • Kendall, R. (2000). Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Transl. by M. Sieczyk. Warszawa: K. E. Liber. ISBN 8388170090.
 • Kołodko, G. W. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Spółka. ISBN 9788376484914.
 • Kotler, P., Castione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: Wydawnictwo MTBiznes. ISBN 9788361732419.
 • Krzakiewicz, K. (2008). Kognitywne podejście do zarządzania strategicznego. W: J. Rokita (ed.). Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. ISBN 9788360953150.
 • Nowak, E. (2010). Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818529.
 • Stasiuk-Piekarska, A. K., Koliński, A. (2015). Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 2–8.
 • White, D., Fortune, J. (2002). Current practice in project management—an empirical study. International Journal of Project Management, 20 (1), 1–11.
 • Williams, R., Bertsch, B., Wiele, T. V. D., Iwaaden, J. V., Dale, B., Smith, M., Visser, R. (2006). Quality and risk management: What are the key issues. The TQM Magazine, 18 (1), 67–86.
 • Zachorowska, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. In: D. Wielgórka (ed.). Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363500573.
 • Ząbek J. (2013). Doradztwo organizacyjne w przykładowym modelu ewolucji przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Problemy Zarządzania, 11 (3), 73–88.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e315960-d0b1-4856-9a3a-d6c2d6b1c238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.