PL EN


2013 | 98 | 73-92
Article title

Tendencje upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010

Title variants
EN
Corporate Bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej tendencji upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010. Analiza została dokonana na tle sytuacji gospodarek tych dwu krajów w okresie wybuchu kryzysu finansowego w Europie. Tekst zawiera prezentację sytuacji gospodarczej w Polsce i Irlandii, a także statystyki upadłości przedsiębiorstw w badanym okresie. Kończą go uwagi dotyczące skali i tempa procesów upadłościowych i wpływu na nie sytuacji gospodarczej w okresie kryzysu w porównywanych krajach.
EN
This article provides a comparative analysis of the trends in the volume of corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 in the context of the economic situation in these countries during the recent financial crisis. It first discusses the economic performance of Poland and Ireland over these years. Next, the relevant bankruptcy statistics are presented. The article concludes with some remarks on the scale and pace of bankruptcy processes, and how they were affected by the economic situation in Poland and Ireland during the crisis.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
author
References
 • Anam R., Bankructwa firm w Polsce w 2007, http://www.egospodarka.pl/27875,Bankructwa-firm-w-Polsce- 2007,3,39,1.html
 • Antkiewicz S., Pronobis M., Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 • Antonowicz P., Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010.2-letni raport z badań, Warszawa-Gdańsk 2011.
 • Coates D., Taite D., Review of key insolvency trends in Ireland, 2004-2009
 • Publikacja firmy FGS, 2010 http://www.rsmfarrellgrantsparks.ie/wpcontent/ uploads/2010/03/FGS-Report-on-Review-of-Key-Insolvency- Trends-in-Ireland-2004.pdf
 • Comparing regulation for domestic firms in 183 economics, Doing Business, Annual Reports.
 • http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/ Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf
 • Euler Hermes: Światowe gospodarki a kryzys, Informacja prasowa firmy Euler Hermes.
 • Gołębiowski G., Raczkowski K., Poland, [w:] Organized Crime and the Financial Crisis. Recent trends in the Baltic sea region, Institute of Security & Development Policy, Sztokholm 2011.
 • Haladyj M., Maryl K., Informacja dotycząca rezultatów działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych państwach świata oraz ich wpływu na dynamikę sektorów gospodarki i perspektywy współpracy z Polską, Publikacja Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010.
 • http://ec.europa.eu/ireland/economy/irelands_economic_crisis/index_en.htm, http://www.egospodarka.pl/43315,Upadlosci-na-swiecie-2009-rrekordowy, 1,39,1.html
 • http://www.egospodarka.pl/48645,Wiecej-upadlosci-w-Polsce-w- 2010r,1,39,1.html
 • http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/1101_eh_glob_scenar.pdf,
 • http://www.rabobank.com/content/images/Ireland-201105_tcm43-128348.pdf http://www.rsmfarrellgrantsparks.ie/insolvency-statistics-and-analysis-forthree- months-ended-31st-march-2010/.
 • Korzyści z prowadzenia własnej firmy. Co hamuje przedsiębiorczość w Polsce? Forum Obywatelskiego Rozwoju, http://www.for.org.pl/pl/przedsiebiorczosc.
 • Łapiński J., Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Over 1,500 Irish companies were declared insolvent during 2010; Process of court examinership fell http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1021307.shtml.
 • Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian, red. Groele B., Ekspertyza sporządzona przez PARP, Warszawa 2011.
 • Raport grupy Euler Hermes dotyczący płynności finansowej firm w Polsce. Analiza zmian, jakie zaszły w 2008 roku, Warszawa 2009.
 • Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku, Warszawa 2010.
 • Współczesny kryzys gospodarczy, przyczyny - przebieg - skutki, praca zbiorowa red. Bednarczuk J.L., Bukowski S., Misala J., CedeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e31acb6-bd9d-4933-bb5a-81299c10b59f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.