Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 38 | 169-171

Article title

„…A czy tłumaczyć Kraków?” Nazwy własne w dydaktyce przekładu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Proper names in teaching translation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article concerns a significant issue in educating translators, namely, proper names in teaching translation. Fundamental differences in the approach to proper names are presented in the paper in the context of the practice of teaching pragmatic and artistic translation, as well as written and oral translation. Observations of problems and suggestions for practical exercises were based on long-term experience in the so-called “translation path in Croatian Studies”. Hence, they will find application mainly (yet not only), in the translation of closely related languages.

Year

Volume

38

Pages

169-171

Physical description

Contributors

References

 • Basaj, M. (1993), „O antroponimach w przekładach z języków blisko spokrewnionych”, w: Biolik, M. (red.), Onomastyka literacka, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn, s. 337-343.
 • Cyzman, M. (2009), Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 145-154.
 • Grzenia, J. (2000), „Pisownia obcych nazw geograficznych w wybranych polskich publikacjach”, Zeszyty Prasoznawcze, 1-2, s. 105-114.
 • Grzenia, J. (2008), Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hejwowski, K. (2012), „Nazwy własne w tekście literackim – techniki tłumaczenia”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład. Język. Kultura (III), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11-22.
 • Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (2013), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/wykaz_ polskich_nazw_geograficznych.pdf – 10.03.2017.
 • Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy (2015), Departament Języka Polskiego, Dyrekcja generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Wilkoń, A. (1970), Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, Prace Onomastyczne 16.
 • Wolnicz-Pawłowska, E. (2014), „Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa, red. M. Graf, s. 201-2014.
 • Wołek-San Sebastian, K. (2011), „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e31fa7a-d468-41fe-a50a-2a4c6d70b28e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.