PL EN


2013 | 175 | 32-49
Article title

Logistyka w obszarze usług publicznych w świetle współczesnych uwarunkowań

Content
Title variants
EN
Logistics in Area of Public Services in Light of Modern Conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Logistics is a branch science and art of practical action, which deals with efficient and effective control of materials, products and information flows. This article is an attempt of theoretical considerations on the advisability of introducing logistics solutions to the public services sector. Paying attention of readers (managers, local government officials, hospital directors, employees of the local authority, as well as students) on the potential opportunities the application of logistics solutions in organizations that operate in the public sphere is the goal of this publication. The paper presents elements of logistics in public services, which in authors' opinion can bring measurable benefits, both in terms of organization and economically. On a background of the characteristics of modern society, whose unique properties result from factors such as knowledge, globalization, chaos, diversity and freedom considerations in this work are presented.
Year
Volume
175
Pages
32-49
Physical description
Contributors
References
 • Abt S., Specyfika logistyki ponad granicami, [w:] Logistyka ponad granicami, red. S. Abt, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
 • Detyna B., Miejsce logistyki w ekonomice zdrowia, [w:] Refleksje społecznogospodarcze, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1/2004.
 • Detyna B., Możliwości aplikacyjne logistyki w procesie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, "Zdrowie i Zarządzanie" 2004, tom VI, nr 3-4.
 • Detyna B., Możliwość zastosowania narzędzi SPC do oceny jakości procesów logistycznych w usługach edukacyjnych, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 3, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012.
 • Detyna B., Augustyniak M., Ocena jakości usług edukacyjnych w szkole wyższej, na przykładzie kierunku logistyka, z wykorzystaniem metody Servqual, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, red. J. Szołtysek, M. Jedliński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010.
 • Detyna B., Detyna J., Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Detyna B., Detyna J., Monitorowanie procesów logistycznych szpitala - przykład wykorzystania kart kontrolnych Shewhart'a, "Logistyka" 2013, nr 3.
 • Dornfeld P., Logistyka "w kratkę", "Logistyka" 2013, nr 3.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, New Media, Warszawa 2010.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Getzen T. E., Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Harrison A., van Hoe R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • Imai M., GembaKaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Kocot E., Przemiany demograficzne - świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2011, tom IX, nr 1, s. 5-24, http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zdrowie%20 Publiczne_1_2011/Zdrowie%20Publiczne_1_2011_1.pdf (dostęp 21.06.2013).
 • Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 • Logistyka w usługach, red. E. Gołembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Logistyka w usługach, red. M. Szymczak, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Matwiejczuk R., Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, " Logistyka" 2013, nr 1.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i Spółka, Poznań 1997.
 • Onak-Szczepanik B., Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1059 /original/2.pdf?1315294144 (dostęp 21.06.2013).
 • Paliszkiewicz J., Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'08. Konwersja wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Patel P., Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, MUZA SA, Warszawa 2010.
 • Przybyła M., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, wykład otwarty: http://www.wiedzainfo.pl (dostęp 10.01.2013).
 • Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne. III wydanie zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Szemplińska-Stupnicka W., Chaos biforkacje i fraktale wokół nas. Najkrótsze wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 • Szołtysek J., Kształtowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Szołtysek J., Uwarunkowania i zadania logistyki akcji humanitarnych - tradycyjne zasady i nowe wyzwania logistyki, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 175.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, "Logistyka" 2010, nr 6.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Kształtowanie systemu logistycznego metaorganizacji, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 2, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, [w:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka, Prace Naukowe nr 234 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Tempczyk M., Teoria chaosu dla odważnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Thurow L., Fortuna sprzyja odważnym. Co robić, aby zbudować trwałą i dobrze prosperującą gospodarkę globalną, MUZA SA, Warszawa 2007.
 • Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Przeźmierowo 2007.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2006.
 • Wolniak R., Doskonalenie jakości w szpitalu przy wykorzystaniu metody QFD, [w:] Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e331b21-01b7-45ac-9d7d-cce685673a57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.