Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3/1 | 217-226

Article title

Współpraca transgraniczna w Euroregionie Pomerania w latach 2007–2013

Content

Title variants

EN
Cross-border Cooperation in the Pomerania Euroregion in the Period 2007–2013

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article presents the effects of the cross-border co-operation in the Euroregion Pomerania. The aim of this article is to performance of range of realization the strategy of development of Euroregion Pomerania in 2007–2013. The article presents the important projects for development of this region, that’s was with European Territorial Cooperation funded.

Year

Issue

3/1

Pages

217-226

Physical description

Contributors

References

  • Greta M., Euroregionalizacja i jej wpływ na rynek pracy, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/323/original/18.pdf?1314952663. INTERREG IVA – zmieniamy obraz pogranicza, Regionalny Punkt Kontaktowy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej, Szczecin 2014. Malkowska A., Malkowski A., Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola Funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 753, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 103. Malkowski A., Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. Program Operacyjny Celu 3: „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007–2013, Program Operacyjny zmieniony w roku 2009, zmiana zatwierdzona przez Komisję Europejską 17 maja 2010 roku. Rozporządzenie (WE ) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE ) nr 1783/1999. Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2007–2013. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania–Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Lund–Löcknitz, wersja końcowa sierpień 2006 roku. Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania–Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Löcknitz 2009. Umowa o utworzeniu Euroregionu Pomerania zawarta 15 grudnia 1995 roku w Szczecinie. www.interreg4a.info/index.php?id=56&L=1. www.ko-pomerania.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=119. www.pomerania.hs-nb.de/pl/pomerania/opis-projektu/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e38b89b-c0dc-44bb-870b-6be06fdea8d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.