PL EN


2017 | 7 | 71-82; 70-81
Article title

Social capital as a developmental basis of public work in Russia

Content
Title variants
PL
Kapitał społeczny jako podstawa rozwoju działalności publicznej w Rosji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnim czasie wśród ekspertów, działacze państwowi i publiczni stali się popularnym tematem dyskusji związanych z rozwojem aktywności społecznej i koniecznością aktywizacji potencjału lokalnych społeczności w celu zagwarantowania stabilnego rozwoju społeczeństwa. Celem niemniejszego artykułu jest zbadanie możliwości stworzenia rynku kapitału społecznego oraz stworzenia efektywnego mechanizmu konwersji kapitału społecznego na bazie czterech klastrów rozwoju aktywności społecznej. Na podstawie analiz rynku kapitału społecznego zidentyfikowano problem – jest nim proces dialogu z lokalnymi i centralnymi organami władzy. Rozwiązanie tego problemu pozwoli zniszczyć zaporę, która powstrzymuje aktywność obywatelską i realizację efektywnych praktyk społecznych. Podstawowym metodologicznym fundamentem niniejszego badania jest zasada obiektywizmu. Wykorzystana metoda porównawczo-historyczna pomogła zidentyfikować ogólne i specyficzne cechy rozwoju praktyk społecznych. Przy analizie materiału celowe okazało się również wykorzystanie podejścia systemowego skoncentrowanego na ogółu podmiotów.
EN
Authorities have recently become a stable trend in the direction of the discourse related to the development of civic engagement and the need to enhance capacity of local communities to ensure sustainable development of society. The purpose of this work is to study opportunities of creation of a social capital market and of a development of an effective mechanism for converting of a social capital on the basis of four social activity development clusters. On the basis of results of research on the social capital market the problem is revealed - it is the process of dialogue with local and public authorities, whose decision allows eliminating a dam that stops social activity and effective social work. The principle of objectivity became the main methodological base of scientific research. Application of a comparative-historical method helped to reveal the general and specific issues related to the development of social works.
Contributors
 • Tyumen State University
 • Tyumen State University
References
 • Bourdieu P. (1983), Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Kreckel R. (ed.) Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2), Goettingen, Otto Schwartz & Co., pp. 183-198.
 • Burdie P. (2002), Forms of capital “Economic Sociology”, vol. 3, no. 5, November, 2002//www.ecsoc.msses.ru (access: 15.09.2016).
 • Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, Free Press.
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, vol. 78, no. 6, pp. 1360-1380.
 • James S. (1988), Coleman the Social capital in creation of a human capital “The American Magazine of Sociology”, issue 94, http://www.jstor.org/stable/2780243, (access: 15.09.2016).
 • Portes A., Vickstrom E. (2011), Diversity, Social Capital, and Cohesion, “Annual Review of Sociology”, vol. 37, pp. 461-479.
 • Simmel G. (2002), The Large cities and mental life, “Logos”, no. 3.
 • Socialnye praktyky kak obrazovatelnyi i vospitatelnyi resurs (2015), “Pedagogicheskoe obozrenie”, no. 10.
 • Sociocultural dynamics – a portrait of the Tyumen region: collective monograph (2015), Romashkina G.F., Davydenko V.A. (ed.), Tyumen, Publishing house of the Tyumen State University.
 • Tocqueville A. (2008), The Old regime and the Revolution [Staryi poryadok I revolyutsiya], Sankt Petersburg, Aletheia, 2008.
 • Giarini O., Jacobs G., Šlaus I. (2014), Inside this Issue “Cadmus. New Perspectives on Major Global Issues”, vol. 2, issue 2, Part 1, pp. i–ii.
 • Jacobs G. (2014), New Paradigm: The Necessity and the Opportunity, “Cadmus. New Perspectives on Major Global Issues”, vol. 2, issue 2, Part 1, pp. 9-23.
 • Potsdam Manifesto “We Have to Learn to Think in a New Way” Global Challenges (2005), Network e.V., http://www.gcn.de/download/manifesto_en.pdf, (access: 30.01.2017).
 • Šlaus I. (2014), Transition to a New Society, “Cadmus. New Perspectives on Major Global Issues“, vol. 2, issue 2, Part 1, pp. 1-8.
 • O nekommercheskih organizatziyah: Federalnyi zakon ot 12.01.1996 N 7-FZ (19.12.2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824, (access: 12.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e3a83aa-bb2f-4e49-9c96-f9b8af4ee38e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.