Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 1 | 159-178

Article title

Porównanie wyników WISC-R i WAIS-R (PL) dzieci i adolescentów w badaniach podłużnych

Content

Title variants

EN
A comparison of WISC-R and WAIS-R (PL) scores of children and adolescents in a longitudinal study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dwukrotnie badano testami D. Wechslera tę samą grupę osób w normie intelektualnej (N = 31) w odstępie 13 lat; Skalą Inteligencji dla Dzieci (WISC-R) – średnia wieku 8 lat i Skalą Inteligencji dla Dorosłych (WAIS-R) – 21 lat. Każde badanie przeprowadziła ta sama osoba. W 62 protokołach (arkuszach odpowiedzi) porównano ilorazy inteligencji, wyniki przeliczone w podtestach oraz wyniki czynnikowe WISC-R zarówno ze skalą WAIS-R (PL) w wersji zrenormalizowanej (2004), jak i z wersją WAIS-R (PL) sprzed normalizacji (1996). Znaleziono istotne statystycznie różnice pomiędzy wynikami testów WISC-R i WAIS-R (PL) w wersji zrenormalizowanej. Brak jest takiej różnicy pomiędzy WISC-R i wcześniejszą wersją WAIS-R (PL) sprzed renormalizacji. Dyskutowano konsekwencje dla praktyki psychologicznej.
EN
D. Wechsler’s tests were used to examine the same group of subjects within the intellectual norm (N = 31) twice over an interval of 13 years: the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R; the subjects’ mean age was 8 years) and the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-R; mean age – 21 years). Each measurement was carried out by the same person. Based on 62 protocols (answer sheets), intelligence quotients, scaled subtest scores, and factor scores obtained using WISC-R were compared both with the normalized version of WAIS-R (PL) (2004) and with the version of WAIS-R (PL) from before normalization (1996). Statistically significant differences were found between the results obtained using WISC-R and the normalized version of WAIS-R (PL). There is no such difference between WISC-R and the earlier version of WAIS-R (PL), from before normalization. Implications for clinical practice are discussed.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

159-178

Physical description

Contributors

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e3a9a2c-b930-478f-9f4d-8cb7523e8244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.