Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 313-330

Article title

Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze w latach 1944–1947 na przykładzie Krakowa

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

 • Madajczyk Czesław. 1970. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II. Warszawa.
 • Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945. 1947. Warszawa.
 • Łuczak Czesław. 1993. Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Poznań.
 • Łuczak Czesław. 1994. „Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939-1945”. Dzieje Najnowsze 2.
 • Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. 2009. red. Wojciech Majerski. Tomasz Szarota. Warszawa.
 • Zwolski Marcin. 2009. Represje wobec ludności cywilnej po wkroczeniu Armii Czerwonej w latach 1944-1945. W Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Warszawa.
 • Paczkowski Andrzej. 2009. Represje sowieckie wobec uczestników polskiego podziemia zbrojnego w latach 1944-1947. W Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Warszawa.
 • Hryciuk Grzegorz. 2009. Deportacje z byłych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1952. W Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Warszawa.
 • Korboński Stefan. 2008. Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Warszawa.
 • Śliwiński Artur. 2004. Życie wśród łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski. Warszawa.
 • Jarosz Dariusz. Maria Pastor. 1995. W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1956. Warszawa.
 • Kochanowski Jerzy. 2010. Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989. Warszawa.
 • Fiedorczyk Piotr. 2002. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Białystok.
 • Cyprian Tadeusz. 1960. Przestępstwa gospodarcze. Warszawa.
 • Sołtysiak Grzegorz. 1991. „Komisja Specjalna do Walki”. Karta 1.
 • Sołtysiak Grzegorz. 1991. „Wniosek: umieścić w obozie”. Karta 1.
 • Cywiński Henryk. 1987. Dziesięć wieków pieniądza polskiego. Warszawa.
 • Barowicz Marek. 2007. „PRL - żywot reglamentowany”. Wiedza i Życie 12.
 • Baszak Kazimierz. 1965. „Fałszerstwa pieniędzy”. Służba MO 1.
 • Tyrmand Leopold. 2011. Dziennik 1954. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e430efe-9c48-4562-ab50-dda20481b340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.