PL EN


2012 | 13 | 3 | 253-261
Article title

Estymacja krzywej dochodowości stóp procentowych dla Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Estimation of the yield curve of interest rates in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęty został problem estymacji krzywej dochodowości dla Polski. Przedstawiono w nim dwie metody najczęściej stosowane przez banki centralne, które publikują takiego typu dane- metodę Nelsona- Siegela oraz Svenssona. Rozważono również możliwość stosowania tych metod w polskich warunkach a w dalszej konsekwencji przedstawiono wyniki estymacji struktury terminowej stóp procentowych. Porównano również oszacowania długookresowej oraz krótkookresowej stopy procentowej obiema metodami w latach 2001- 2012 w Polsce.
EN
Tha aim of this article is the estimation of the yield curve of interest rates in Poland. Two methods applied at central banks publishing this type of data have been presented- Nelson-Siegel method and Svensson method. The article reports the results of applying these methods for Poland subsequently.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
253-261
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Gurazdowski E. (2003) Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do przybliżania krzywej rynku pieniężnego, Bank i Kredyt, nr 2, str. 87 - 92.
  • Kliber P. (2009) Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, Bank i Kredyt, nr 40(1), str. 109 - 126.
  • Marciniak M. (2006) Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland, Bank i Kredyt, nr 10, str. 52 - 74.
  • Nelson C. R., Siegel A. E. (1987) Pasimonious Modeling of Yield Curves, Jurnal of Business, Nr 60, str. 473 - 489.
  • Stamirowski M. (2003) Jednoczynnikowe modele Vasicka oraz CIR- analiza empiryczna na podstawie danych z polskiego rynku obligacji skarbowych, Bank I Kredyt, nr 7, str. 35 - 46.
  • Svensson L. E. (1994) Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992 - 1994, Working Paper, Nr 4871 NBER, Cambridge, str. 3 - 50.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e45e94b-7eb9-4feb-86e3-0bd0c8a3aa7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.