PL EN


2020 | 111 | 3 | 179-192
Article title

Źródła ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej do historii Makryny Mieczysławskiej

Title variants
EN
Sources from Biblioteka Kórnicka (the Kórnik Library) to Makryna Mieczysławska’s History
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi omówienie znajdującego się w zbiorze Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk anonimowego rękopisu, którego treść odpowiada opublikowanemu 16 X 1845 na łamach francuskiego „L’Ami de religion et du Roi” artykułu „Les Religieuses basiliennes de Minsk”, relacjonującego przebieg rzekomych prześladowań przełożonej bazylianek Makryny Mieczysławskiej z rąk biskupa-apostaty Józefa Siemaszki. Śledząc okoliczności „poznańskiego wątku” Mieczysławskiej, autorzy wykazują, iż istnienie manuskryptu nie jest jedynym związkiem łączącym kórnicki dwór rodziny Działyńskich ze sprawą rzekomej ksieni bazylianek mińskich. Ponadto zestawienie omawianego dokumentu z innymi źródłami rękopiśmiennymi oraz prasowymi umożliwiło autorom na wskazanie pola do dalszych badań nad historią politycznej konfabulacji, jaką była opowieść Makryny Mieczysławskiej.
EN
The paper is a description of an anonymous manuscript, treasured in The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences, the content of the said manuscript refers to the paper published October 16th, 1845, of an article “Les Religieuses basiliennes de Minsk” (“The Basilian Monks of Minsk”) in the French “L’Ami de religion et du Roi” (“A Friend of Religion and the King”) that relates the course of the supposed persecutions of a Basilian abyss, Makryna Mieczysławska, by the apostate bishop Józef Siemaszko. Tracing the circumstances of Mieczysławska’s “Poznań case,” the authors prove that the manuscript is not the only evidence that links the Kórnik manour of the Działyński family with the issue of the alleged abyss of the Minsk Basilians. Additionally, contrasting the manuscript in question with other handwritten and press sources allows the authors to indicate the field of further research in the political confabulation story of Makryna Mieczysławska.
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
179-192
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e4bacbb-0115-4a8c-9e33-8ecc311a7ff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.