Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 | 161-173

Article title

Elementy teatralizacji życia w wybranych typach zachowań seksualnych

Content

Title variants

EN
Elements of theatralization in selected sexual behaviours

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza wybranych praktyk zachowań seksualnych w świetle koncepcji teatralizacji życia społecznego Ervinga Goffmana. Tekst podejmuje tematykę ról społecznych i seksualnych na podstawie wyników badań przeprowadzonych na niewielkiej grupie osób uprawiających praktyki BDSM. Jest to próba usytuowania znaczenia roli społecznej w zachowaniach seksualnych. Elementy, takie jak fasada, kulisy czy scena, są charakterystyczne i dostrzegalne nie tylko w zachowaniach społecznych, lecz także w zachowaniach seksualnych. Przeprowadzona analiza wywiadów IDI odnosi się do wskazanych elementów z uwzględnieniem perspektywy norma-dewiacja oraz kulturowego postrzegania wzorów ról seksualnych.
EN
The goal of the article is an analysis of selected sexual behaviours in the light of Erving Goffman’s concept of theatralization of social life. The text deals with the issue of social and sexual roles based on the results of research conducted on a small group of people practising BDSM. It’s an attempt to situate the importance of social role in sexual behaviours. The elements such as facade, backstage or stage are characteristic and noticeable not only in social, but also in sexual behaviours. The analysis of IDI interviews refers to indicated elements with regard to the norm-deviation perspective and cultural perception of sexual role models.

Year

Issue

5

Pages

161-173

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berger P.L. (2002), Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goffman E. (1977), Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Krajewski K. (1983), Podstawowe tezy teorii naznaczenia społecznego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1, 225-246.
 • Machaj A., Roszak M., Stankowska I. (2010), Ryzykowne zachowania seksualne kobiet w okresie prokreacyjnym, „Nowiny Lekarskie”, 79, 1, 22-31.
 • Marszałek L. (2008), Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczeństwie, Seminare, „Poszukiwania Naukowe”, 25, 267-279.
 • Miszczak A., Walasek J. (2013), Techniki wyboru próby badawczej, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, 2(6), 100-108.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
 • Rubin G. (1975), The Traffic in Women. The „Political Economy” of Sex, [w:] Towardan Anthropology of Women, R. Reiter (red.), New York.
 • Rudaś-Grodzka M. (2014), Encyklopedia gender, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 • Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szacki J. (2007), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziomek J. (1976), Semiotyczne problemy sztuki teatru, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 2, 26.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e4da18d-f108-4475-a6a0-f528fdad2b99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.