PL EN


2017 | 8 | 315-324
Article title

Wykorzystanie marketingu szeptanego na przykładzie wybranych kampanii marketingowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione definicje marketingu oraz marketingu szeptanego. Następnie wykazano techniki oraz narzędzia, dzięki którym można zbudować kampanię opartą na zasadzie kreowania szumu. Na podstawie dwóch kampanii marketingowych dotyczących odpowiednio: promocji nadchodzącego nowego sezonu serialu HBO Game of Thrones oraz kampanii promującej Project Stratos firmy Red Bull, wykazano przyczyny zastosowań różnych technik oraz narzędzi. Na koniec artykułu pokazano zalety oraz wady rozwiązań zastosowanych w obu kampaniach i w podsumowaniu wykazano, że: dobrze poprowadzona kampania oparta o transmisję na żywo jest w stanie przynieść oczekiwane efekty i rozwiązanie to ma swoje zalety, ale również i wadę.
EN
The article presents the definitions of marketing and word of mouth marketing. Afterwards there are demonstrated techniques and the tools which help building a campaign based on the principle of creating noise. On the basis of the two marketing campaigns concerning: promotion of the upcoming new season of the HBO series Game of Thrones and the promotional campaign Project Stratos of Red Bull showing the cause of using such applications, and no other techniques and tools. Lastly there are presented the advantages and disadvantages of the solutions used in both campaigns, and in the summary it is shown that: well‐led campaign based on the live broadcast is able to bring the expected results, and this solution has its advantages, but also some disadvantages.
Year
Issue
8
Pages
315-324
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e5619c6-a989-41a9-bfa3-58457a7d2940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.