PL EN


2019 | 59 | 108-118
Article title

Rozważania o istocie własności i właścicielach spółdzielni w procesie transformacji polskiej spółdzielczości

Content
Title variants
EN
Considerations on the essence of cooperative property and owners during the transformation of the Polish cooperatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczenia transformacji polskiej spółdzielczości koncentrowały się wokół odbudowy organizacyjnej, powrotu do zasad i wartości spółdzielczych, przygotowaniu nowego prawa spółdzielczego, waloryzacji udziałów członkowskich, przywracających podmiotowość spółdzielcom. Inspiracji poszukiwano w demokratycznych rozwiązaniach prawnych II Rzeczypospolitej. Istotną rolę w tych przeobrażeniach odegrało uznanie własności spółdzielczej za własność prywatną członków spółdzielni, co ograniczyło prywatyzację majątku spółdzielczego, lecz nie doprowadziło do odtworzenia strat spółdzielczości poniesionych w wyniku doktrynalnej prywatyzacji. Akcesja do UE umożliwiła korzystanie z pomocowych programów i adaptacji nowych wzorów spółdzielczej współpracy.
EN
Experiences of the past in the transformation of Polish cooperatives have concerned mainly the area of ideas and law-organisational concepts. The most important was democratic and voluntary spirit and the real value of members’ shares, which had consolidated the position of members as owners of co-ops. The inspiration was a search in the inter war period democratic tradition of the II Republic and its cooperative law passed in 1920. This tendency was strong in particular at the beginning of the transformation and later on, after solving the most urgent problems and legal issues, the consideration of cooperators turned in the middle of the 1990ties into the adaptation of UE solutions in every area of public life. A perspective on the past was replaced by observation of current state of cooperatives in UE and high developed countries as well as of tendencies toward further perspectives in global economy.
Year
Volume
59
Pages
108-118
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Chyra-Rolicz, Z. (1995). Przeobrażenia polskiej spółdzielczości w latach 1989–1994. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Badawczy.
  • Chyra-Rolicz, Z. (1998). Spółdzielczość – ofiara czy filar systemu socjalistycznego? W: W. Ważniewski (red.), Spór o ocenę historii Polski powojennej (1944–1989) (s. 153–167). Siedlce: Wydawnictwo Instytut Historii Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna.
  • Inglot, S. (red.). (1971). Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. I: do 1918 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni.
  • Prawo Spółdzielcze po nowelizacji. (1994). Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
  • Rusiński, W. (1980). Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. II: 1918–1939. Warszawa: Zakład Wydawnictw Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych.
  • Spółdzielczość w liczbach. (1989). Warszawa: Naczelna Rada Spółdzielcza i Główny Urząd Statystyczny.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1994 r., nr 90, poz. 419).
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. z 1990 r., nr 6, poz. 36).
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1991 r., nr 83, poz. 373).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e5941d6-aee9-437b-b164-964f719b72e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.