PL EN


2017 | 17 | 157-174
Article title

„Biblioteka Księgarza” – seria wydawnicza wspierająca kształcenie księgarzy w PRL

Content
Title variants
EN
“The library of the bookseller” – the source of information about bookshops operating in the times of the Polish People’s Republic
DE
„Biblioteka Księgarza“ als eine Quelle zur Untersuchung des Tätigkeitsbereichs von den Buchhandlungen der Volksrepublik Polen
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Biblioteka Księgarza” to seria wydawnicza firmowana i prowadzona przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, ale publikowana przez kilka różnych oficyn wydawniczych, takich jak Wiedza Powszechna, czy Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego. Seria ukazywała się w latach 1960−1965, obejmując łącznie dziewięć pozycji przydatnych w kształceniu przyszłych adeptów zawodu księgarza. Publikacje mają proste opracowanie graficzne wynikające z ich edukacyjnego charakteru. Ta kilkuletnia akcja wydawnicza została prawie całkowicie zapomniana, ale pozycje, które ukazały się w jej ramach, stały się dziś źródłem informacji o zasadach funkcjonowania placówek księgarskich PRL. Zamieszczone w poszczególnych opracowaniach informacje dotyczące m.in. schematu organizacyjnego Centrali Księgarstwa „Dom Książki”, organizacji sprzedaży wysyłkowej czy też zasad obliczania marży kolporterskiej mogą być wykorzystane przy omówieniu różnych zagadnień związanych z organizacją sprzedaży książek w minionej epoce.
EN
Biblioteka Księgarza is the publishing series administered by the Association of Polish Booksellers, but published by various publishing houses such as Wiedza Powszechna and Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego. The series came out in the years 1960–1965 and included nine units useful in the education of future booksellers. The publications have a simple graphic layout. The series have been almost entirely forgotten, but the nine publications are now the source of information about how bookshops operated during the times of the Polish People’s Republic. The information, which may be used in discussions about various aspects connected with the sale of books in the communist times, concern the organizational composition of the Headquarters of Booksellers “Dom Książki”, the organization of mail order sales, and the calculation of the margin for distributors.
DE
Die Veröffentlichungen unter dem Namen „Biblioteka Księgarza“ gehören zu einer Verlagsreihe, die vom Verband der BuchhändlerInnen in Polen herausgegeben wurde und in den Jahren 1960−1965 in verschiedenen Verlagshäusern wie Wiedza Powszechna oder Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego erschien. Sie umfasste insgesamt neun Publikationen, die bei der Bildung der künftigen BuchhändlerInnen behilflich waren. Sie zeichnen sich durch eine einfache Bildgestaltung aus, was aus ihrem bildenden Charakter hervorgeht. Diese Verlagsaktion, die einige Jahre hindurch dauerte, wurde inzwischen fast völlig vergessen, aber die Publikationen, die doch erschienen sind, gelten heute als Informationsquellen über die Buchhandlungen der Volksrepublik Polen. Die in den einzelnen Bearbeitungen angeführten Angaben u. a. zur Organisationsstruktur der Buchhandlungszentrale „Dom Książki“, zum organisierten Versandverkauf oder zur Berechnung der Austrägermarge können bei der Erläuterung verschiedener Fragen, die mit der Struktur des Buchverkaufs in der vergangenen Epoche verbunden sind, behilflich sein.
Year
Volume
17
Pages
157-174
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
References
 • Bartelski, Lesław M. 1965. Polscy pisarze współcześni. Informator dla księgarzy. Warszawa: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Zarząd Główny.
 • Bieszczad, Jan. 1971. „O utrzymanie wydziałów księgarskich w szkołach handlowych”. Księgarz (1): 30–31.
 • Biliński, Lucjan. 1981. Książka w Polsce Ludowej. Wydawnictwa i księgarstwo. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.
 • Birkenmajer, Aleksander, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, kom. red. 1971. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bromberg, Adam. 1958. Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1957, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bromberg, Adam. 1966. Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1964. Wydanie nowe zmienione i rozszerzone. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Ciszewska, Wanda A. 2016. „Kolportaż zakładowy i instrukcje „Domu Książki” z lat 1950–1951”. W Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. V, red. Jolanta Dzieniakowska i Monika Olczak-Kardas, 161–172. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Cygańska, J. 1976. „Seria”. W Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska, 270. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Czapnik Grzegorz, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, oprac. 2011. Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Dippel, Stefan. 1976. O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Godecki, Stanisław. 1971. „Pomaturalne szkoły i podyplomowe studia księgarskie”. Księgarz (1): 23–29.
 • Gostkowski, Franciszek. 1960. Zagadnienia prawne w księgarstwie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Hussak, Tadeusz. 1960. Poradnik kolportera. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Hussak, Tadeusz. 1964. Poradnik kolportera. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.
 • Hussak, Tadeusz. 1971. „Referat przewodniczącego Zarządu Głównego SKP”. Księgarz (2): 2–11.
 • Hussak, Tadeusz. 1977. „Doskonalenie modelu kształcenia i dokształcania księgarzy w Polsce”. Księgarz (1): 21–27.
 • Hussak, Tadeusz. 1999. Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy…, Olsztyn: Książnica Polska.
 • Hussak, Tadeusz. 2004. Byliśmy służba społeczną… (Rzecz o Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich), Olsztyn: Wers.
 • Hussak, Tadeusz. 2010. Dorobek kształcenia księgarzy (60 lat istnienia szkół księgarskich), Warszawa: nakładem Autora.
 • Jagła, Michał. 1954. Zarys bibliografii księgarskiej. Warszawa: Centralny Zarząd Księgarstwa.
 • Karkowski, Bogumił. 2010. „Malawski Stanisław”. W Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. Hanna Tadeusiewicz z udziałem Bogumiła Karkowskiego, 103. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Kłossowski, Andrzej. 1984. Tradycje polskich organizacji księgarskich. Warszawa: ZG Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.
 • „Kronika Stowarzyszenia”. 1981. Księgarz (3): 68.
 • Kwiecień, Celestyn. 1962. Wydawnictwa artystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 • Malawski, Stanisław. 1960. Obrót księgarski. Organizacja i technika. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Malawski, Stanisław. 1964. „Państwowe szkolnictwo księgarskie”. Księgarz (3): 15–25.
 • Mazowiecki, Marian. 1962. Płyta gramofonowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.
 • Morawska, Aniela. 1971. Serie wydawnicze w Polsce Ludowej. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Nieć, Grzegorz. 2012. „Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej”. Roczniki Biblioteczne 56: 137–171.
 • Penkala, Jerzy. 1977. „System kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr księgarskich w PRL”. Księgarz (1): 2–13.
 • Połeć, Stanisław. 1962. Organizacja i ekonomika księgarstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.
 • Serie wydawnicze. Informacja o publikacjach seryjnych w polskim ruchu wydawniczym. Do użytku wewnętrznego. 1962. Warszawa: Min. Kultury i Sztuki – Departament Wydawnictw.
 • Tarkowski, Stanisław. 1960. Antykwariat księgarski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Woynowski, T., A. Fijałek. 1947. „Szkolenie pracowników”. Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego (2): 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e5969c1-1f25-4fb9-8125-57266a2f86d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.