PL EN


2015 | 42 | 11-12(500–501) | 1-7
Article title

PRAWO DO TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W UE – EUROPEJSKIE SIECI REFERENCYJNE

Selected contents from this journal
Title variants
THE RIGHT TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN EU – EUROPEAN NETWORKS OF REFERENCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia regulacje unijne dotyczące prawa do opieki zdrowotnej osób korzystających z swobody przemieszczania się w UE, których celem jest zapewnienie bardziej skutecznej ochrony prawnej tym osobom. Przedstawia się prawo do opieki zdrowotnej przyjęte przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, która umożliwia wszystkim obywatelom UE udającym się do innego państwa UE korzystanie z usług zdrowotnych na terenie tego innego państwa, ale w zakresie przewidzianym w systemie, z którego uprawnienia nabyto. W art. 12 tej dyrektywy uregulowano zobowiązanie prawne, aby Komisja Europejska wspierała państwa członkowskie w rozwijaniu Europejskich Sieci Referencyjnych, skupiających świadczeniodawców i centra wiedzy w państwach członkowskich, w szczególności w zakresie chorób rzadkich. Sieci te powinny ułatwić dostęp do diagnostyki i leczenia oraz świadczenie wysokiej jakości opieki zdrowotnej pacjentom, których stan chorobowy wymaga szczególnej koncentracji, wiedzy specjalistycznej, ale także innych zasobów materialnych i pozamaterialnych koniecznych dla tego leczenia. Działania te mają służyć bardziej skutecznej realiza­cji prawa do opieki zdrowotnej obywateli UE.
EN
The study focuses on the EU regulations on the right to crossborder healthcare for persons moving within the EU, the aim of which is to ensure more efficient legal protection for those persons. In particular, it discusses the Directive 2011/24/EU from 9 March 2011 on the application of patients’ rights in crossborder healthcare. This Directive enables persons moving to another EU Member State to take advantage of the medical care services therein, though within the limits prescribed by the legal system of the state where the rights have been acquired. The Directive 2011/24/EU regulates legal obligations stipulating that the European Commis sion be engaged in enforc ing reference network building and information exchange within the process of efficient implementation of the crossborder healthcare provisions. Reference networks should assist in information exchange particularly in case of specialist treatment and rare disease treatment. Legal obligations stipulated by the crossborder healthcare regulations aim at ensuring that the rights of the EU citizens as patients are secured.
Year
Volume
42
Pages
1-7
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • G. Uścińska, Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.70 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e59c1a6-72fd-4624-a421-f23aadfa4364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.