PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 151-164
Article title

Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
O warunkach działania i rozwoju przedsiębiorstw w znacznej mierze decyduje polityka regionalna, która realizowana jest przez państwa i samorządy. Poprawie warunków funkcjonowania, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw służą wdrażane programy. Fundusze unijne stanowią cenne wsparcie dla MSP, które napotykają na problem niewystarczającej ilości własnego kapitału. Wprowadzanie nowych produktów czy technologii, konieczność konkurowania firm na rynku europejskim czy światowym, wymaga posiadania znacznych zasobów finansowych. Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powinno przynieść i przynosi efekty gospodarcze w postaci rozwoju inwestycji, zmniejszenia bezrobocia czy generowania większego dochodu lokalnego. Aktualna polityka regionalna prowadzona przez władze samorządowe poszczególnych województw zmierza do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu, stymulowania innowacyjności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stosowanie różnych form wsparcia.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Secomski K., Ekonomika regionalna, PWE. Warszawa 1982
 • Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Warszawa 2009
 • Leśniak J., Planowanie przestrzenne, PWN. Warszawa 1985
 • Florida R., Who’s your city. How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of your Life, Basic Books. Nowy Jork 2008
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
 • Piasecki R., Ekonomia rozwoju, PWE. Warszawa 2007
 • Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Warszawa 2009
 • Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Toruń 2001
 • Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., Trendy rozwojowe regionów, Geoprofit. Warszawa, styczeń 2009
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN. Warszawa 2000
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich
 • Sługocki W., Samorząd województwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – wybrane aspekty. Zielona Góra 2005
 • Grosse T. G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2008
 • Rykiel Z., Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne 2000, nr 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e67c65d-88f6-4f9b-82f8-229d7e0f1199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.