Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 1(66) | 55-64

Article title

Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym

Title variants

EN
Limited liability partnership as a form of pursuing liberal professions under Polish economic law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule scharakteryzowano spółkę partnerską jako element struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce. Uwzględniono stan prawny na dzień 30 września 2014 r. W poszczególnych segmentach artykułu omówiono powstanie, zasady ujęte w statucie oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności wspólników a także sposoby i możliwości likwidacji spółki partnerskiej.
EN
In this article, we examine the limited liability partnership as a form of incorporation available to Polish economic entities. The legal status is considered as on September 30th 2014. The article’s individual sections cover the formation of limited liability partnership, provisions contained in limited partnership agreement, liability of partners, and liquidation of limited liability partnership.

Year

Volume

18

Issue

Pages

55-64

Physical description

Dates

published
2015-04

Contributors

  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e698722-be9d-410e-b3ba-22ad66ecf104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.