PL EN


2015 | 18 | 1(66) | 55-64
Article title

Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym

Title variants
EN
Limited liability partnership as a form of pursuing liberal professions under Polish economic law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano spółkę partnerską jako element struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce. Uwzględniono stan prawny na dzień 30 września 2014 r. W poszczególnych segmentach artykułu omówiono powstanie, zasady ujęte w statucie oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności wspólników a także sposoby i możliwości likwidacji spółki partnerskiej.
EN
In this article, we examine the limited liability partnership as a form of incorporation available to Polish economic entities. The legal status is considered as on September 30th 2014. The article’s individual sections cover the formation of limited liability partnership, provisions contained in limited partnership agreement, liability of partners, and liquidation of limited liability partnership.
Year
Volume
18
Issue
Pages
55-64
Physical description
Dates
published
2015-04
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, sanantoniospurs1@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e698722-be9d-410e-b3ba-22ad66ecf104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.