PL EN


Journal
2007 | 12 | 60-75
Article title

Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa

Content
Title variants
EN
The good man vs. the good citizen in Aristotle’s Politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoim artykule analizuję fragment 1276b16-1277b30 Polityki Arystotelesa, w którym zajmuje się on stosunkiem zachodzącym pomiędzy cnotą dzielnego obywatela a cnotą dzielnego człowieka. Wskazuję na wymienne stosowanie przez Stagirytę przymiotników spoudaios i agathos. Odwołując się do anglojęzycznych prac, staram się wykazać, że w analizowanym fragmencie znaczenie funkcjonalne i moralne przymiotnika „dobry” w odniesieniu do człowieka nachodzą na siebie. Podkreślam także, że – pomimo pewnych niejasności – fragment ten w pełni zgadza się z wymową filozofii politycznej Arystotelesa.
EN
In my article, I interpret a passage of Aristotle’s Politics, 1276b16-1277b30, in which he investigates the relation between the excellence of a good citizen and the excellence of a good man. I indicate that the Philosopher uses the adjectives spoudaios and agathos interchangeably. Analysing articles written in English, I attempt to show that the functional and the moral meaning of the adjective “good” in reference to a man are very similar. I also stress that, apart from some ambiguities, the analysed text is coherent with Aristotle’s political thought.
Keywords
Journal
Year
Issue
12
Pages
60-75
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adkins [1984] – A. W. H. Adkins, The Connection Between Aristotle’s „Ethics” and „Politics”, „Political Theory”, Vol. 12 (1984), No. 1, s. 29-49.
 • Aristotle [1885] – Aristotle, Politics, translated by Benjamin Jowett, <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html>.
 • Aristotle [1944] – Aristotle, Politics, w: Aristotle in 23 Volumes, Vol. 21, translated by H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge MA; William Heinemann Ltd., London 1944.
 • Aristotle [1995] – Aristotle, Politics, Books III and IV, translated with introduction and comments by R. Robinson, Clarendon Press, Oxford 1995.
 • Aristotle [2002] – Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by Ch. Rowe, introduction and commentary by S. Broadie, Oxford University Press, Oxford – New York 2002.
 • Arystoteles [1982] – Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.
 • Arystoteles [1982] – Arystoteles, Zoologia, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1982.
 • Arystoteles [2001a] – Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom VI, PWN, Warszawa 2001.
 • Arystoteles [2001b] – Arystoteles, Retoryka, tłum. H. Podbielski, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom VI, PWN, Warszawa 2001.
 • Barnes [1995] – The Cambridge Companion to Aristotle, red. J. Barnes, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 • Clifford A. Bates, Citizen, <http://members.tripod.com/~batesca/citizen.htm>.
 • Cooper [1990] – J. M. Cooper, Political Animals and Civic Friendship, w: Reason and Emotion, Princeton University Press, Princeton 1990.
 • Develin [1973] – R. Develin, The good man and the good citizen in Aristotle’s „Politics”, „Phronesis”, Vol. 18 (1973), No. 1, s. 71-79.
 • Kraut [1991] – R. Kraut, Aristotle on the Human Good, Princeton University Press, Princeton NJ 1989.
 • Ross [1996] – D. Ross, Aristotle, Routledge, London – New York 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e6dbedf-98ea-4ba5-a618-7e4730dcc9dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.