PL EN


2017 | 3(24) |
Article title

„Zaczarowane ziarenko” w życiu i w książce. Możliwość wykorzystania biblioterapii w praktyce pedagogicznej do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi

Content
Title variants
EN
‘The enchanted grain’ in real life and in the book. The possibility of using bibliotherapy in pedagogical practice of working with children with developmental disabilities
Languages of publication
Abstracts
PL
Koncentrując się na aspekcie podmiotowości dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, autorka proponuje refleksję nad jego potrzebami i możliwością ich realizacji. Podążając za tezą Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”, autorka pokazuje, że dużą rolę może tu odegrać książka. Dziecko ma ogromną łatwość utożsamiania się z bohaterem literackim, a to często pomaga mu nabrać dystansu do samego siebie i własnych problemów. Autorka na przykładzie scenariusza zajęć biblioterapeutycznych pokazuje, jak można wykorzystać potencjał dobra, który zgodnie z teorią psychologii humanistycznej tkwi w każdym człowieku, a szczególnie w dziecku. Książka, wiersz może być pretekstem zmiany, inspiracją, autorka celowo odwołała się do metafory i symboliki „zaczarowanego ziarenka”.
EN
By focusing on the aspect of subjectivity of children with developmental disorders, the author encourages us to reflect on their needs and the possibilities of their implementation. Quoting the motto coined by Janusz Korczak: ‘Children want to be good. If they can’t – teach them. If they don’t know how – explain it to them. If they are unable to – help them’. The author claims that books can play a major role in the aforementioned processes. Children can easily identify with literary characters, who often help them distance themselves from their problems. As an example, the author provides a scenario of a bibliotherapy class, which shows how you can take advantage of the potential for being good, which, according to the theory of humanistic psychology, is present in every human being, especially in children. A book or a poem can become a pretext or an inspiration for implementing changes. That is why the author has deliberately made a reference to the symbolic metaphor of ‘the enchanted grain’.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e6e6e2e-848b-495b-87ac-8b747e67c1fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.