Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 900 | 5-18

Article title

Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne

Title variants

EN
Conflicts over Values and Postmodern Challenges

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article addresses questions about the challenges facing contemporary societies in the postmodern age. It presents the differences between modern and postmodern societies. The ability to resolve “cultural wars” is the main challenge for postmodern societies. Conflicts over values have been treated here as the effect of different microstrategies for creating a sense of understanding. This point of view leads to new opportunities to regulate and resolve these type of conflicts.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Alexander J.C. [2010], Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, tłum. S. Burdziej, J. Gądecki, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Coser L. [2009], Funkcje konfliktu społecznego, tłum. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Dukes E.F. [1996], Resolving Public Conflict. Transforming Community and Governance, Manchester University Press, Manchester.
 • Durkheim E. [2000], Zasady metody socjologicznej, tłum. J. Szacki, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fisher R.J. [2005], Konflikt międzygrupowy [w:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, tłum. M. Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Golka M. [2010], Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Habermas J. [2000], Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [1997], red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wydawnictwo Aureus, Kraków.
 • Siemaszko A. [1993], Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słaboń A. [2008], Konflikt społeczny i negocjacje, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Toynbee A.J. [2000], Studium historii, tłum. J. Marzęcki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego [1997], red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Znaniecki F. [1974], Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. [1984], Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e70580b-e32a-4127-a921-96b301f9a0c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.