Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16: Literatura i rytuały | 327-345

Article title

Rytuały demokracji — święto totalitaryzmu. Narodowo–Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

  • 1. M. Billig, Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, Kraków 2008. ; 2. R. Brague, Czy człowiek może przeżyć demokrację?, tłum. Instytut Francuski w Warszawie, "Teologia polityczna" 2006-2007, nr 4. ; 3. A Chojnowski, Kwestia patriotyzmu w poszukiwaniach programowych obozu piłsudczykowskiego, w: Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, red. J. Kloczkowski, Kraków 2006, s. 130 i nast. ; 4. P. De Man, Ideologia estetyczna, tłum. A. Przybysławski, przedm. A. Warmiński, Gdańsk 2000, s. 166. ; 5. K. Dobrzyński, Rocznica, w: K. Dobrzyński, Czarna poezja, Poznań 1936, s. 114. ; 6. K. Dobrzyński, Trzeci Maj, w: K. Dobrzyński, Żagwie na wichrach, Poznań 1938, s. 49. ; 7. J. Drobnik, W ogniu przemian, Warszawa 1934, s. 112. ; 8. K. I. Gałczyński, Noc listopadowa, "Droga" 1930, nr 11, s. 809. ; 9. M. Głowiński, Kryzys dyskursu patriotycznego, w: M. Głowiński, Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy niemitologiczne, Kraków 2004, s. 27 i nast. ; 10. A. Grefnerowa, Kilka słów o romantyzmie Marszałka Piłsudskiego, Nowy Sącz 1935. ; 11. B. Groch, Józef Piłsudski a widzenie Mickiewicza, Przemyśl [1922]. ; 12. K. Kosiński, Józef Piłsudski a romantyzm, Warszawa 1931. ; 13. W. Horzyca, Spójrzmy niewoli w twarz, "Pion" 1933 nr 1, s. 2. ; 14. [K. J.], Budowa nowego ładu, Poznań, 1938, s. 114-115. ; 15. J. Kaden-Bandrowski, Romantyzm, w: J. Kaden–Bandrowski, Za stołem i na rynku, Warszawa 1932, s. 7. ; 16. R. Kapuściński, Szachinszach, Warszawa 2008. ; 17. S. Kisielewski, Sprawa młodzieży, "Pion" 1938, nr 10, s. 1. ; 18. Kultura i społeczeństwo, "Pion" 1937, nr 8, s. 1. ; 19. W. Lutosławski, Plemiona i narody, "Tęcza" 1937, nr 1, s. 10. ; 20. J. Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Toruń 2005, s. 285-295. ; 21. A. Mickiewicz, Dziady cz. III, w: A. Mickiewicz, Dzieła, t. 3: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995, s. 209. ; 22. Z. Mysłakowski, Totalizm czy kultura, Kraków 1938, s. 69. ; 23. J. Pietrkiewicz, "Nam strzelać nie kazano!", w: J. Pietrkiewicz, Wiersze i poematy, Warszawa 1938, s. 107. ; 24. J. Pietrkiewicz, Mickiewicz, "Myśl Narodowa" 1936, nr 25, s. 393. ; 25. J. Pietrkiewicz, 7 dni stworzenia, "Prosto z mostu" 1939, nr 14-15, s. 6. ; 26. W. Pietrzak, Maszerować!, "Prosto z mostu" 1938, nr 10, s. 5. ; 27. Rocznice. Wypisy do obchodów rocznic narodowych, oprac. A. Wieczorkiewicz, E. Oppman, Warszawa 1934, s. 586. ; 28. J. E. Skiwski, "A kulturę zrobimy później…", "Pion" 1938, nr 13, s. 2. ; 29. W. Staniszkis, Tworzymy styl nowej Polski, "Falanga" 1938, nr 46, s. 3. ; 30. Cz. Straszewicz, Przecinanie wstęgi, "Prosto z mostu" 1938, nr 24, s. 3. ; 31. J. Tuwim, Wiersze o państwie. Cykl pierwszy, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 13, s. 1. ; 32. A. Walicki, The three traditions in Polish patriotism, w: Polish Paradoxes, ed. by S. Gomułka, A. Polonsky, London-New York 1990, s. 21-39. ; 33. Z. Wasilewski, Na widowni, "Myśl Narodowa" 1930, nr 7 s. 105. ; 34. W. Wasiutyński, O stosunek do przeszłości, "Ruch Młodych" 1936, nr 1, s. 30-31. ; 35. W. Wasiutyński, Praca?, w: W. Wasiutyński, Z duchem czasu, Warszawa 1936, s. 133-135.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e753360-e1bb-41c0-b322-8cb3322339b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.