PL EN


2016 | 18 | 70-86
Article title

Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce?

Authors
Content
Title variants
EN
Will Ukrainian immigrants fill the gap caused by the outflow of population from Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Post-akcesyjna emigracja Polaków do bogatszych krajów Unii Europejskiej przyniosła dotkliwe straty demograficzne dla Polski. Ponad 2-milionowa rzesza ludzi zdolnych do pracy nie kwapi się do powrotu do ojczyzny. W tym samym czasie statystyki urodzeń po spektakularnym spadku w stosunku do początku lat 90-tych utrzymują swój katastrofalny trend. Wymienione trendy demograficzne przedstawiają niezwykle groźny dla Polski scenariusz na przyszłość. Oficjalne szacunki mówią, że w 2050 roku liczba ludności w Polsce osiągnie poziom 32-36 milionów przy jednoczesnym znaczącym pogorszeniu się jej struktury wiekowej. I właśnie teraz, od 2014 roku, obserwujemy bezprecedensowy napływ ludności ukraińskiej do Polski. Na chwilę obecną szacunki wskazują na liczbę około 1 miliona obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce legalnie i nielegalnie. Ich liczba ciągle wzrasta. Autor niniejszego opracowania stara się przedstawić istotne dane, przydatne dla dalszych rozważań w przedmiotowej kwestii.
EN
The accession to EU in 2004 has initiated the unprecedented in the Polish newest history mass emigration to the Western Europe – far beyond 2 millions of our countrymen reside temporary out of our state borders. Growing tendency is permanent, emigrants do not want return to the homeland. At the same time the total fertility rate in Poland decreased dramatically in comparison to the beginning of the economic transition period (beginning of the nineties). These demographic tendencies represent a serious threat for the future of Poland. Official forecasts suggest that in the year 2050 the population in Poland will decrease to the level between 32 and 36 million of people and its age structure will be highly unfavorable. And now, since the year 2014, we witness the unexpected new migration trend on the Ukraine-Poland direction. The estimates point that today about 1 million Ukrainians reside legally or illegally on the Polish territory and their number raises. The author tries to indicate some significant statistics in order to provide necessary data for further considerations on the issue.
Year
Volume
18
Pages
70-86
Physical description
Contributors
References
 • Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki, 2014, Biuletyn OPINIE FAE nr 9, Warszawa, 17.06.2014 r.
 • Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe – Impact of visa abolition, 2014, Centre for Eastern Studies (OSW) Report, Warsaw.
 • Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, 2016, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Jaroszewicz M., 2015, Kryzysowa migracja Ukraińców, Komentarze OSW, nr 187, Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Warszawa.
 • Migracje do Polski w I poł. 2016 roku – krótkie podsumowanie statystyk, 2016, Europejska Sieć Migracyjna, Warszawa.
 • Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 2012, Zespół ds. Migracji Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 28.02.2016 r., 2016, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa.
 • Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r., 2016, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa.
 • Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 02.10.2016 r., 2016, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa.
 • Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012, 2012, Raport Western Union, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE, Warszawa.
 • Wspólnie budujmy naszą zamożność, 2015, Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy Sącz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e7596b3-60b1-4fd6-9b2b-7cacbe01f027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.