PL EN


2012 | 5 | 175-188
Article title

Związki frazeologiczne jako źródło błędów w kontekście językowego obrazu świata (na materiale języka polskiego i języka niemieckiego)

Authors
Title variants
EN
Phraseological units as a source of errors through a culture-specific segmentation of the extralinguistic reality (In Polish – German comparison)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Phraseological units are an integral part of foreign language teaching. The present paper is an attempt to improve and describe the state of selected errors made by learners when they use idioms as fixed and restricted word combinations in language. The aim of the paper is to explain selected errors in written texts produced by learners of German as a foreign language in the neophilological education. It is argued that the use of the mother tongue with the lack of knowledge of the foreign cultural background is the reason for the lexical errors when producing phraseological units in a foreign language. Errors are made because learners have not acquired sufficient linguistic und cultural knowledge to produce the given phraseological units correctly. The learners make use of their Polish knowledge in German production. They produce lexical calques that do not exist in German. The mother tongue influences cultural patterns of thought and perception through a culture-specific segmentation of the extralinguistic reality. Errors of this type are a result of the incomprehensibility and/ or misunderstanding of cultural differences between languages.
Year
Issue
5
Pages
175-188
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • AGRICOLA, E. (1990), Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Leipzig.
 • ANUSIEWICZ, J./ A. DĄBROWSKA/ M. FLEICHER (2000), Językowy obraz świata i kultura.
 • Projekt koncepcji badawczej, (w:) A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a Kultura, tom 3. Wrocław. 11–44.
 • APRESJAN, J. D. (1980), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki językowe. Wrocław.
 • BAWEJ, I. (2008), Błąd leksykalny jako skutek procesów interferencyjnych. Poradnik metodyczny dla dydaktyków języka niemieckiego. Bydgoszcz.
 • CZOCHRALSKI, J. (1977), Konfrontatives zur deutschen und polnischen Idiomatik, (w:) H. Engel (red.), Deutsche Sprache im Kontrast. Tübingen. 165–197.
 • CZOCHRALSKI J./ D. LUDWIG (1999), Słownik frazeologiczny niemiecko-polski. Warszawa.
 • DĄBROWSKI, G. (2002), Rola frazeologizmów w nauczaniu języków obcych, (w:) Języki Obce w Szkole 3. 9–11.
 • DUDEN. Das Herkunftswörterbuch (2001), Mannheim.
 • DUDEN. Redewendungen (2002), Mannheim.
 • DUDEN. Zitate und Aussprüche (2002), Mannheim.
 • FLEISCHER, W. (1997), Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen.
 • GRUCZA, F. (1978), Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa.
 • GRZEGORCZYKOWA, R. (1990), Pojęcie językowego obrazu świata, (w:) J. Bartmiński (red.), Ję- zykowy obraz świata. Lublin. 41–49.
 • HUMBOLDT, W. v. (1968), Gesammelte Schriften. Hrsg. von Albert Leitzmann. Bd. 1–17. Berlin.
 • LASKOWSKI, M. (2003), Semantische und pragmatische Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie. Zielona Góra.
 • LASKOWSKI, M. (2007), Istota, cele i zadania frazeodydaktyki, (w:) Przegląd Glottodydaktyczny 23. 49–65.
 • LYONS, J. (1984), Semantyka. Warszawa.
 • MARKOWSKI, A. (2002), Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa.
 • MÜLLER, B. D. (1994), Wortschatzarbeit- und Bedeutungsvermittlung. Fernstudieneinheit 8. Berlin, München.
 • NOWAKOWSKA, A. (2005), Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław.
 • PINDEL, D. (2003), Niesubtelne różnice – kolokacje jako źródło błędów w tłumaczeniach, (w:) K. Hejwowski (red.), Teoria i dydaktyka przekładu. Olecko. 49–60.
 • PŁOMIŃSKA, M. (2003), Farben und Sprache. Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht. Frankfurt/M. u.a.
 • SCHEMANN, H. (2000), Idiomatik und Antropologie. „Bild” und „Bedeutung” in linguistischer, sprachgenetischer und philosophischer Perspektive. Hildesheim.
 • SKORUPKA, S. (1989), Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
 • SZCZĘK, J. (2007), Językowy obraz świata w związkach frazeologicznych z nazwami barw w języku niemieckim i polskim, (w:) W. Chlebda (red.), Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Opole. 423–432.
 • TABAKOWSKA, E. (red.) (2001), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków.
 • ZAWADZKA, E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków.
 • ZENDEROWSKA-KORPUS, G. (2004), Sprachliche Schematismen des Deutschen und ihre Vermittlung im Unterricht DaF. Frankfurt/M.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e78e2f0-a158-4f56-9288-9ca836625566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.